Ældrepleje og -omsorg

20. august 2017

Af Peter Hahn

For ca. en måned siden havde jeg forfattet et indlæg med titlen ”Ældrepleje – en mærkesag”. Siden da er jeg blevet klogere, idet jeg har lært, at ældrepleje ikke kan være en mærkesag men derimod en hjertesag! Om emnet har det ene eller det andet prædikat, tror jeg, at læserne ikke finder vigtigt, idet alle nok vil give mig ret i, at det er  afgørende vigtigt, rimeligt og ordentligt,  at vore ældre medborgere modtager en god og ordentlig pleje og omsorg.

Mit indlæg refererede til en meget positiv  historie vedr.  en kvinde, der var tilflyttet plejecentret Gammelgård i Skive og den positive  måde, hvorpå både kvinden, hendes mand samt personalet på plejecentret havde ageret i denne anledning.

Selv om det er rarest at beskrive en af de mange positive historier, der dagligt finder sted i vor kommune, forholdt jeg mig ligeledes til nogle af de udfordringer vedr. ældrepleje og –omsorg, som jeg fra flere sider er gjort bekendt med.

Flere af hinanden uafhængige personer, hvis identitet jeg er bekendt med, men som i sagens sammenhæng ønsker at fremstå  anonyme, havde således fortalt mig, at rammerne for at udføre den gode og ordentlige pleje, som vi angiveligt alle finder vigtig, havde trange kår på flere mindre plejecentre i vor kommune. Jeg beskrev således, at en ansat overvejede at opsige sin stilling, mens andre efter endte vagter var så frustrerede over mangel på tid til at udføre arbejdet ordentligt, at de ligefrem græd over ikke at kunne yde den pleje og omsorg, som de gerne ville, og som jeg ville ønske, de havde muligheden for.

Dette er triste men sande beretninger – beretninger, der i sagens natur skal frem i rampelyset og rettes op på ASAP (militært sprog:  As soon as possible – oversat: så snart som muligt).

Det glæder mig, og det er rosværdigt, at en ledende medarbejder i Skive Kommunes forvaltning på omhandlende fagområde dagen efter, indlægget kunne læses i avisen, rettede henvendelse til mig, selv om det var ferietid. Medarbejderen ønskede nærmere viden om mine beretninger, idet vedkommende leder med det samme ville identificere de beskrevne udfordringer og søge at udbedre disse. Jeg har efterfølgende været i dialog med Skive Kommunes direktør og ansvarshavende på området, Lars Harder.

Jeg har naturligvis respekteret mine kilders ønske om anonymitet, men Lars Harder er gjort bekendt med vore udfordringer på især kommunens mindre plejecentre, hvilket han har kvitteret med ved på disse plejecentre at foranledige, at der afholdes samtaler med relevante medarbejdere.  Jeg ved med sikkerhed, at både Lars Harder og  Skive Kommune  vil gøre alt, hvad der er muligt, for at medarbejdere på vore plejecentre fremadrettet gives de bedst mulige rammer for at udføre god og ordentlig pleje og omsorg.

Jeg vil opfordre  medarbejdere på vore plejecentre til at ytre sig enten direkte eller eventuelt (og  i givet fald naturligvis forståeligt) via deres tillidsrepræsentanter, så udfordringerne bliver identificeret med den forhåbentligt afledte konsekvens, at forholdene bedres.

Jeg er orienteret om, at ovennævnte udfordringer ikke nødvendigvis kun skyldes økonomi men derimod også en generel stor udfordring med at tiltrække uddannede medarbejdere på dette så vigtige område. Endvidere har jeg modtaget det glædelige budskab, at flere tiltag er søsat for at rekruttere mennesker, der er interesseret i at gennemgå uddannelsen som sundhedshjælper og  –assistent.

Det er mit store håb, at kommunens i øvrigt rigtigt dygtige medarbejdere på området med bl. a. ovennævnte tiltag om klarlægning af de enkelte centres udfordringer gives bedre rammer for at udføre deres arbejde på en måde, de især selv – men også centrenes beboere, beboernes pårørende, Skive Kommune og jeg -  kan stå inde for.

Peter Hahn 

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her