Betina Bugge

5. januar 2022

KONTAKT ELLER YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem Venstre

E-mail: betina@furcamping.dk
Telefon: 2818 4520


Facebook: Se her...


Medlem af følgende udvalg:

  • Ældreudvalget/Seniorudvalget - Næstformand
  • Social, sundheds- og forebyggelsesudvalget 
  • Handicaprådet
  • Bestyrelsesmedlem Skive Vand - Formand


om betina

Betina Bugge
Råkildevej 6, 7884 Fur

Beskæftigelse: Selvstændig

Hvem er jeg

Jeg hedder Betina Bugge  er 50 år og er tilflytter til kommunen for 12 år siden. Jeg driver Fur camping sammen med min mand Brian og vi har 2 børn på 26 og 31 år samt 2 børnebørn. 

Jeg har siddet i byrådet i 2 perioder, i Erhverv og arbejdsmarkedet udvalget, Sundhed Social og Forebyggelses udvalget. Øudvalget, Frivilligehedscentret og Landsbyudvalget.

 Det er fantastisk at bo i en kommune hvor der er så stort et sammenhold, som tydeligt kan ses ude i de små landsbysamfund og nu også i Skive by. Når man ser på alle de borger bærende projekter der er lavet rundt om. Det er helt fantastisk og noget vi alle kan være stolte af.

 Jeg mener det er vigtigt, at vi har en decentral kommune på mange områder, da det giver liv der hvor vi bor og lever. Det er ikke alt afgørende, hvor mange vi bor hvor, men hvordan vi lever og udnytter vores muligheder der hvor vi er. Og det er vi gode til.

Sol og vind skal deles lige hvor det gør mening.

Det er vigtigt at vi bevarer og udbygger vores Sundhedshus i Skive, så vi kan genoptræne så mange boger hjemme i Skive kommune som muligt, da nærhed er vigtig. 

Vi skal kunne få taget en blodprøve på sundhedshuset eller ved egen læge frem for at skulle kører til fx. Viborg. 

Jeg er også formand i Skive Vand hvilket jeg er meget glad for, vi skal fejre indvilgelsen af Glattrup Bæk projektet den 6/10. 
Dette er iværksat for at rense og forsinke regnvandet fra området fra Bårupvej, kasernen og mod øst mod Dommerby, er der etableret 4 regnvandsbassiner her gennem Glattrup Bæk området.

Sammen med Skive kommune har Skive Vand valgt at “ombygge” området i Glattrup Bæk, så det giver mere værdi for beboerne i området. Nyd området.

Jo jo man lærer noget hen af vejen som politiker: Overløb, transport af spildevand, kloakseparering osv. 

Jeg er glad og stolt af at bo i Skive kommune med min familie og det budskab vil jeg gerne dele.

mærkesager

  • Decentral kommune 
  • Godt familie- og børneliv for alle
  • Job og uddannelse til alle der vil
  • Bevare og udbygge vores Sundhedshus i Skive