Børnehaver ja tak!

17. oktober 2017

Af Else Marie Larsen

Som kandidat for Venstre til kommunalvalget den 21. november og uddannet børnehavepædagog siger det sig selv, et af mine interesseområder i kommunen er børns pasning og kvaliteten af den. 

Det glæder mig derfor rigtig meget at være bosat og opstillet i en kommune der har børnehaver / daginstitutioner fordelt over hele kommunen og det både på land og i by. Og endda med langt overvejende små overskuelige institutioner hvor der bliver passet under 50 børn pr institution. Disse to indikatorer -, kort afstand til pasningsmuligheder og pasning af god kvalitet - er jeg overbevist om er vigtigt og forældre skønner rigtig meget på.

Det med kvaliteten i relation til størrelse har været diskuteret meget og ofte. Da jeg så blev opmærksom på rapporten ’pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner’ hvor man bl.a. har set på børns trivsel, læring og udvikling i små (under 50 børn) og store (over 100 børn) institutionsstørrelser, ja så skulle den da læses og undersøges!

Jeg vil ikke gennemgå rapporten, det vil jeg anbefale interesserede selv gøre (henvisning herunder). Derimod vil jeg nævne den på side 9 nedskrevne hovedanbefaling, om at oprette små daginstitutioner. De skriver ”der er en række udfordringer i store institutioner (med 100 børn og derover), i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Det kan derfor ikke anbefales at oprette store daginstitutioner med 100 børn eller mere.”

Absolut et stort plus, fakta og udvikling som vi i Skive Kommune efter min mening skal prioritere og synliggøre langt mere. Det både af hensyn til de børn som allerede er bosat og benytter daginstitution i Skive Kommune. Så sandelig også en absolut positiv paramenter som må indgå, når man som familie med børn skal finde en ny kommune at flytte til. Da fakta er at Skive Kommune har langt overvejende små daginstitutioner placeret overalt i hele kommunen.

Jeg bakker fuldstændig op om anbefalingen om at oprette små daginstitutioner og er derfor slet ikke i tvivl om hvordan kommunen skal prioritere og fortsætte udviklingen hvad angår småbørnsområdet, som forhåbentlig får tilgang af rigtig mange børn i fremtiden?


Litt: Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner

Forfattere: Grethe Kragh‐Müller og Charlotte Ringsmose

Udgivet af: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 


Else Marie Larsen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev
Mail: 
elsemarie@toustruppost.dk
Telefon: 40 59 21 73

Læs mere om Else Marie her