En tryg økonomi

7. oktober 2017

Af Peter Hahn 

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Flemming Eskildsen fra Venstre udpeget som ny borgmester, og han fortsatte i dette virke indtil 1. januar 2014, hvor vor nuværende borgmester, Peder Christian Kirkegaard fra Venstre overtog det største politiske ansvar. Da venstre overtog ”roret” i 2007 havde vor ny kommune en mildest talt udfordret økonomi – en økonomi, der de forgangne godt 10 år stille, roligt men sikkert er kommet på fode igen.

Venstre har flere gange fået verbale ”tæsk”, fordi vi har en umiddelbar stor kassebeholdning. Fra repræsentanter fra især kommunens venstreorienterede partier tales der om vor ”bugnende kassebeholdning”. Jeg synes ikke, det er berettiget at modtage kritik for at have styr på økonomien, når en sådan økonomisk styring finder sted parallelt med massive investeringer i hele vor kommune.

Kassebeholdningen, som i sagens natur svinger hen over regnskabsåret, har nærmet sig ½ milliard kroner. Med udgangspunkt i nævnte kassebeholdning andrager 130 millioner ubrugte driftsmidler, som reelt tilhører vore institutioner. 158 millioner andrager anlægsopgaver, der er på vej / under opførelse men ej betalt. 50 millioner kroner er reelt bundet i vore forsyningsselskaber. Det betyder således, at den reelle kassebeholdning er i omegnen af 160 millioner kroner. Kommunens gæld er ikke ubetydelig, og over de kommende 4 år har vor kommune en afdragsforpligtigelse på ialt  180 millioner kroner.

Venstre har om nogen ”stået på mål” for en sund økonomi og undladt ar kaste penge efter tilfældige, spontane eller interesseprægede ikke gennemtænkte forslag til øget forbrug.

Venstre har været og vil fortsat være garant for en økonomi, hvor tæring sættes efter næring, og hvor vi kontinuerligt investerer intelligent til glæde for alle vores borgere samtidig med, at vi udviser ansvarlighed, da tryghed for borgerne i min optik er viden om, at kommunen har ”muskler” til helt nødvendige investeringer uden at foretage nedskæringer på andre helt nødvendige forpligtigelser. Tænk blot på et scenarie, hvor kommunen skulle skære ned på eksempelvis kvaliteten i vore skoler for at få råd til anstændig ældrepleje – frygteligt, ikke ?

Kære vælger, til kommunevalget den 21. november vil jeg anbefale dig at sætte dit kryds ud for en kandidat på Venstres liste, idet du herved er med til at sikre, at rettidig økonomisk omhu ”går hånd i hånd” med intelligente investeringer i hele vor kommune.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her