Et svar til Dorte fra Selde

19. november 2017

Af Goska Rasmussen

Du stiller et kort spørgsmål om ret omfattende problematik om stavnsbundne og usælgelige huse ude på landet.

Kan vi stiltiende acceptere at postnummeret afgør om man kan låne til og i boligen, svaret skal være nej.

Vi så i forlængelse af krisen at banker og kreditinstitutioner var stopklods for mange udviklingsmæssige tiltag på egnen. Ikke mindst yderområderne, iværksættere og mindre virksomheder led af manglende tillid i pengeverdenen.

Et område som vi alle stiltiende har måttet se til stagnere og stadig ikke kan lånes til er boliger i vores yderområder. Det er helt grundlæggende at vores unge familier der gerne vil bo i vores kommune kan låne til boliger i hele kommunen. Det er en forudsætning for vores lokalområder at der er liv og lys i børnehaven, i skolen, hos købmanden og det hænger sammen med at vi kan få lov til at bo der hvor vi vil.

Kreditforeningerne var engang en fælles lånekasse som vi alle kunne låne af. På det sidste så vi Nykredit forsøgte at komme på Børsen med det formål at tjene aktionærerne primært og heldigvis blev de stoppet af bl.a. vores pensionskasser der købte sig ind i Nykredit, forhåbentlig med det formål at styrke kreditforeningernes oprindelige formål med at låne penge ud til borgere i hele landet.

Jeg vil gerne arbejde for at vi i Skive Kommune får lavet aftaler med kreditforeningerne, med pensionskasserne, med egnens banker, med egnens ejendomsmæglere om at øge lånemulighederne i de områder vi kan se der er vilje til udvikling og vækst. Og de har I i Selde bevidst ved at satse på kunst!

Ifølge Institut for Fremtidsforskning, som lavede undersøgelse af jyske byer for nylig, fremmer kulturen ikke bosætning, men fastholder den. Derfor er det vigtigt, at I bliver ved med jeres tiltag på det område


Goska Rasmussen
Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Havnen 16A, Glyngøre, 7870 Roslev
Mail: 
maltomras@gmail.com
Telefon: 29 93 62 32

Læs mere om Goska her