Foreningsliv og idræt, ja tak!

26. oktober 2017

Af Else Marie Larsen

Som kandidat for Venstre til kommunalvalget den 21. november og med mange år som frivillig i bl.a. DGI (De Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger). Med tilskud til faciliteter som formand for LAG Skive (Lokal AktionsGruppe fra 2007 til 2013) og Landsbyudvalget. Er jeg stærkt optaget af forenings- og idrætslivet og de muligheder der er for både frivillige (trænere og (bestyrelsesmedlemmer) udøvere og faciliteter i vores kommune.

Hvad angår jer frivillige, som er med til at give faciliteterne indhold, liv, glæde og løser store opgaver i både bestyrelsesarbejde og den kvalificerede vejledning, instruktion og træning for børn, unge, voksne og seniorer. Vil jeg gerne rose og påskønne jer alle. I gør det rigtig godt! Det er en glæde hver dag at se og opleve den store alsidighed, engagement og arbejde der ses i foreningslivet – forsæt endelig og klø bare på!

At Skive er unik i hele forenings- og idrætslivet kan bekræftes bl.a. ved hjælp af organisationerne Dansk IdrætsForbund (DIF) og Idrættens Analyseinstitut / Lokale- og Anlægsfonden (kun faciliteter (atletikanlæg, badmintonbaner, fodboldanlæg, golfbaner, idrætshaller, ride- og skydeanlæg, svømme- og tennisanlæg og haller)). De har inden for det sidste udkommet med begge deres undersøgelser. Jeg vil her uddrage konklusionen / placering, er der interesse i at læse videre kan de findes ved hjælp af henvisningen herunder!

Dansk Idrætsforbund (DIF) undersøger på parametrene økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Her kan det læses at Skive er placeret på en flot 2. plads (Gentofte på 1.pladsen). Hvad angår facilitetsundersøgelsen i forhold til indbyggertallet, ligger Skive på en 4. plads (efter Læsø, Lemvig og Varde).

I tilgift af hensyn til Skive-Listen kan jeg som bonus meddelelse fortælle at de byer som I mener vi skal sammenlignes med, ligger Herning på en 6. (19) plads og Viborg på en 17. (26) plads, Holstebro på en 35 (8) plads. Identiske kommunestørrelser som Morsø 78.(35) plads, Thisted 6.(13) plads, Lemvig 23.(2) plads. Storbyerne Ålborg på 31.(74) plads, Århus på 82.(92) plads og København på 79. (98) plads, hvor plads nr. 98 er sidstepladsen for begge undersøgelser. DIF undersøgelsen om hele idrætslivet er nævnt først.

Alt andet lige er det da sølle af de store og rige kommuner – Ålborg, Århus og København - at nedprioritere deres borgers (forenings)liv, velfærd, fritid og heldbred! Jeg vil derfor gerne som (kommende) medlem af byrådet være med til forsat at styrke idræts- og foreningslivet med bevågenhed, økonomi og mulighed for udvikling. Det giver os alle så meget!

 

 Litt: Idrætsfaciliteter i Danmark 2017 (nøgletal fra Facilitetesdatabasen.Dk) Notat / Oktober 2017. Ved Jonna Toft & Søren Prehn Jensen. DIF ’Idrætsforeninger i DK – rammer og vilkår 2017’

Else Marie Larsen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev
Mail: 
elsemarie@toustruppost.dk
Telefon: 40 59 21 73

Læs mere om Else Marie her