God ældrepleje - en mærkesag

27. juli 2017

Af Peter Hahn

I Skive Kommune har vi en række plejecentre, hvor ældre medborgere tilbringer den tid, der for de flestes vedkommende er den sidste tid af livet. Det er medborgere, der typisk har gjort en kæmpe indsats for, at vi i Danmark har den velstand, som vi er mange, der nyder godt af i dag. For mig er det ordentlighed i højeste potens, at vi  som samfund og kommune giver rammerne for et godt og trygt ældreliv for denne befolkningsgruppe – det har de ærligt og redeligt fuldt fortjent.

I avisen tirsdag den 18. juli havde Gunnar Haversen, boende Granvænget 58 i Skive, forfattet et indlæg, i hvilket han berettede om den måde, hvorpå hans hustru, Else, var flyttet på Plejecenter Gammelgaard i Skive. Hvor var det dejligt at blive delagtiggjort i, at de første godt  100 dage  på plejecentret var forløbet godt for Else. For mig som lokalpolitiker er det endvidere befriende skønt at kunne læse en så positiv artikel, der tydeligt gav udtryk for de gode forhold, der hersker på Plejecenter Gammelgaard, samt ikke mindst om den måde, hvorpå plejepersonalet tager imod beboere, besøgende familie og gæster og i øvrigt løser plejeopgaverne.

Jeg er dog ikke overrasket over denne læsning, idet jeg som pårørende til et ældre menneske på Gammelgaard tidligere har gjort samme iagttagelser som Gunnar. Jeg er dog også helt opmærksom på, at ikke alle ansatte eller pårørende til ældre på vor (måske især mindre) plejecentre kan nikke genkendende til ovennævnte positive forhold. Jeg er således i indeværende uge gjort bekendt med forhold på andre centre, hvor ansatte græder efter endte vagter eller overvejer at opsige deres job grundet travlhed i en sådan grad, at omhandlende typisk meget dedikerede medarbejdere ikke føler, at de har tiden til at udføre plejeopgaven på den gode og ordentlige måde, som vi alle ønsker. Jeg vil i sagens natur følge op på disse henvendelser, da god, ordentlig og anstændighed ældrepleje er og vil være en mærkesag for mig.

God sommer til både unge og ældre.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her