Kenneth Enggrob

14. oktober 2021

KONTAKT Kenneth ELLER FIND YDERLIGERE INFORMATION HER

Kandidat for Venstre
E-mail: enggrob@adslhome.dk
Telefon: 5122 6577om kenneth

Kenneth Enggrob
Præstevejen 63, 7800 Skive

Familie: Gift
Alder: 61 år

Hvem er jeg

Laila og jeg bor på vores landbrug ved Rønbjerg. Jorden er bortforpagtet og jeg er ansat i Folkekirken som graver og kirketjener. Laila er lærer og souschef på Sprogskolen i Skive.

Jeg har i mange år anvendt min fritid på organisations- og foreningsarbejde: skolebestyrelse, menighedsråd, hegnssyn, partiforening, folkeoplysning mm. Jeg var valgt til Skive Byråd i perioden 2010 - 14. Politisk er jeg engageret i Skive Venstre, Venstres hovedbestyrelse og som sekretær for Skive Venstres byrådsgruppe.

Hvad jeg ellers må have af fritid, bliver anvendt på familien, lidt ture rundt i landet og jeg læser en del, især biografier og historie.

I forhold til mærkesager, som jeg især gerne vil have på byrådets dagsorden, er min ledetråd det lokalområde som jeg bor i – Estvad-Rønbjerg – og i en større sammenhæng Skive Kommune, der i stort og småt skal skabe rammerne for et godt liv for os alle.

mærkesager

1.  På forkant med Herningvej 

Jeg bor jo syd for Skive. Når bygningen af ny omfartsvej A26, samt udvidelse af Herningvej, skal finde sted, finder jeg det vigtigt, at Skive Byråd er klar med forslag til hvordan afkørsler til Bærs, Estvad-Rønbjerg og alle adresser på Herningvej bliver udformet. Derudover skal byrådet være klar med en vision, for hvad Skive Kommune vil bruge en sådan udvidelse til, så Estvad-Rønbjerg, og for den sags skyld også Skive, ikke bare bliver skilte ved vejen, man blot kører forbi. Jeg ønsker at være talerør for borgere og virksomheder, der bliver enten direkte berørt af udvidelserne, og/eller kan drage nytte af dem, så vi kan få de mest hensigtsmæssige løsninger.


2.  Lad Skive blive deres hjem

Jeg ønsker mere politisk bevågenhed omkring vores udenlandske arbejdstagere. Virksomheder, landmænd, det offentlige osv. kan ikke undvære dem. De bosætter sig i vores lokalområder, de handler lokalt, sætter deres børn i lokale skoler, betaler skat og bidrager på alle måder til vores samfund. Vi ønsker at de skal blive, lære dansk og føle sig hjemme. Den sag vil jeg være med til at fremme.


3.  Psykiatri

Jeg har ikke nogen speciel forudsætning for at beskæftige mig med psykiatri, men jeg har en bevidsthed om, at psykiatri har behov for betydeligt større politisk bevågenhed. Jeg vil gerne sætte mig ind i området og hvis jeg i byrådet kan være med til at hjælpe psykisk syge til et tåleligt liv, ja måske endda et godt liv, så vil jeg føle, at byrådet dels gør sin pligt, dels gør en rigtig god gerning. I den sammenhæng er jeg også meget bevidst om, at vi har for mange psykisk sårbare unge, der risikerer en skidt start på deres voksenliv, hvis ikke de får støtte.

Med mit kendskab til politisk arbejde, og ud fra liberale grundværdier, har jeg forudsætningerne, for at få indflydelse på Skive Byråds beslutninger.

 Jeg vil interessere mig for det, som jeg måtte blive sat til. Det er et løfte!

Læserbreve

Min bolig - min opsparing - Skive Folkeblad 13. okotber 2021

Lad Skive blive deres hjem