Kunsten er...

3. september 2017

Af Peter Hahn

At tolerere, når nogen i en forsamling uden af have ordet tillader sig at fremkomme med dumsmarte kommentarer i et forsøg på at hævde sig selv på andres bekostning.

At se igennem fingre med at et menneske, der må antages at være normalt begavet, efter gentagne forklaringer ikke kan eller vil forstå enkle, præcise og utvetydige meddelelser.

At acceptere at nogen, der er bestemt til upartisk at redegøre for en given sag, for at skabe en konflikt i økonomisk øjemed forfalder til at udtage ord og vendinger af tydelige sammenhænge, anvender subjektive ord og vendinger, ej gengiver udtalelser korrekt eller i øvrigt fordrejer sandheder uden skelen til, at andre derved mistolkes og nedgøres.

At forstå at nogen forsætligt vil fornedre sig til at tage en anden person til indtægt for udtalelser, vedkommende selv er fremkommet med og lade en sådan fordrejning af sandheden være genstand for indholdet  af derpå stillede spørgsmål.

At sætte sig ind i at nogen vil tale usandt og negativt om både enkeltpersoner og grupper af mennesker for at udbrede en selvkonstrueret illusion om egne evner til at løse udfordringer.

At besidde selvkontrol nok til ikke at forfalde til at tage til genmæle på et lignende lavt niveau, når nogen agerer på en uordentlig, uretfærdig og usaglig måde.

At være ”stor” nok til at standse kommunikation, som tilhørere eller læsere ikke kan forstå, at åbenbart voksne mennesker kan få sig selv til at fortsætte med.

At glædes over tilkæmpede værdier til offentligt frit at ytre sig indenfor rammerne for givne love, regler og principper.

At leve i en ufravigelig tro på, at FRIHED, FAIRNESS og  ORDENTLIGHED  vil sejre på alle fronter, når regnskabets time sig nærmer.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her