Lad Skive blive deres hjem

14. oktober 2021

Kenneth Enggrob - Skive Folkeblad - 29.09.2021

De aktuelle forsyningsproblemer i England, hvor englænderne må stille sig i lange køer for indkøb af noget så basalt som mad, dagligvarer, benzin osv., fordi deres østeuropæiske arbejdskraft er rejst hjem, og de ikke har nogen til at erstatte dem, er en tankevækkende påmindelse til os danskere.

Hvis vores 325.000 udenlandske arbejdstagere pludselig rejste hjem, ville Danmark også være ilde stedt. Det vil i høj grad også gælde Skive Kommune.

Virksomheder, landmænd, transportbranchen, offentlige institutioner osv. kan ikke undvære dem. De bosætter sig i vores lokalområder, de passer deres arbejde, handler lokalt, sætter deres børn i lokale skoler, betaler skat og bidrager på alle måder til vores samfund.

Vi skal arbejde på at de ønsker at blive, lære dansk og føle sig hjemme. Den sag vil jeg have fremmet. Skive Kommune skal - sammen med arbejdsgiverne - sørge for, at vores udenlandske arbejdere får den hjælp, som de har brug for, hvis de vil bosætte sig. Det kunne f.eks. være rådgivning omkring huskøb, vejledning i forhold til offentlig service, kontakt med lokalsamfundet, anvisning på fritidsaktiviteter, indførelse i foreningsliv osv. Alt det, der kan medvirke til, at vores udenlandske arbejdstagere vil føle sig som ligeværdige medborgere i Skive Kommune

Det er en vindersag for alle.   


Kenneth Enggrob

Kandidat til Skive Byråd  (V)

E-mail: enggrob@adslhome.dk
Telefon: 5122 6577

Præstevejen 63, Rønbjerg
7800 Skive