Læserbreve og debat

27. juli 2017

Her på siden finder du de seneste debatoplæg og læserbreve. Vi er altid klar på en god debat, så tøv ikke med at kontakte os.

Nej tak til pizzafyld kandidat

6. november 2017

Af Goska Rasmussen

Peter Mousten Vestergaard har svaret på mit læsebrev om fyld på valglister til kommunalvalget.

Det er dig Peter, som sagde i Skive Folkeblad lørdag den 14.10 – jeg citerer ”Selv om man regner med, man er med på listen som fyld, skal man gøre sig klar over, der er en risiko for at komme ind”.  Og det er den udtalelse, som jeg blev chokeret over og har kommenteret i mit tidligere læserbrev.

Nu vil jeg kommentere…

LÆS MERE

Det glæder mig i denne tid...

6. november 2017

Af Annette Torp

– at Skive Kommune i den sidste byrådsperiode virkelig er kommet fra land med utrolig mange ting.
– at vi får et nyt flot museum i Skive by.
– at vi har fået flyttet museets administration til Rønbjerg, og i den forbindelse får et helt nyt magasin.
– at vi har fået et Musikkens & Dansens Hus i midtbyen til glæde og gavn for alle brugere og for byen.
– at det nu er faldet på plads med køb af Slagterigrunden.
–…

LÆS MERE

Udvikling på land og i by - nemli!

3. november 2017

Af Else Marie Larsen

Som kandidat for Venstre til kommunalvalget den 21. november og med mange år som frivillig i arbejdet med lokale projekter. Suppleret med roller som aktør, formand for LAG Skive (fra 2007 til 2013) og bestyrelsesmedlem i Landsbyudvalget siden 2005.

Får det mig til at nævne og anerkende det kæmpestore arbejde som frivillige i hele kommunen udøver på alle måder og alle tidspunkter for at udvikle landsbyer / kommune så den…

LÆS MERE

Venstre skaber resultater

2. november 2017

Af Peter Hahn

Med Venstre som byrådets største parti og med Venstre som borgmesterbærende parti har vi i den snart forgangne byrådsperiode været tovholder for en række tiltag i vor kommune – herunder:

  • Et stort arbejde primært på især ”de indre linier” og uden befolkningens umiddelbare kendskab sikrede, at Totalaforsvarsregion Vest blev…
LÆS MERE

Sådan Skive!

2. november 2017

Af Else Marie Larsen

En absolut god nyhed for Skive by, er aftalen med Danish Crown om erhvervelse af den gamle slagterigrund. At det er nødvendigt og få gjort noget ved den skræmmende plet, er der vist ingen der er imod?

Jeg glæder mig derfor til at følge udviklingen og gerne deltage i den, det kunne være skønt! I den sammenhæng må jeg da allerede nu komme med en ide som kunne være godt at benytte noget af grunden til? En ide som mange kommuner bl.a.…

LÆS MERE

Valgmøder og løfter

2. november 2017

Af Morten Enggaard

I denne tid er der rigtig mange vælgermøder -og mange af dem arrangeret af interesseorganisationer. Det er helt fint, - og således også et vælgermøde mandag aften på Skive seminarium omhandlende børneområdet.
Her var stort set alle - ikke overraskende - enige om flere penge til børneområdet. Jeg er ikke uenig i denne tænkning. Det er nødvendigt, at vi skaber gode vilkår for vore børn/ Danmarks fremtid. 
Jeg…
LÆS MERE

Turist i Skive

29. oktober 2017

Af Kenneth Enggrob

Lørdagens forsideartikel om stagnerende turisme i Skive Kommune giver ikke et samlet billede af turistsituationen i Skive Kommune. Det er ikke Skive Kommune, der har et problem. Her er skønnere end nogensinde. Det er campinglivet, som turister generelt fravælger over hele landet, der har et begyndende problem. Antallet af solgte nye campingvogne er på landsplan faldet til en tredjedel af, hvad det var for blot 7 år siden. Det er…

LÆS MERE

Murens fald

29. oktober 2017

Af Kenneth Enggrob

Før kommunesammenlægningen i 2007 samarbejdede alle de små kommuner på kryds og tværs af skel. De var rigtig gode til at udnytte hinanden. Hvor den ene, på et område, var svag, var den anden stærk. På områder, hvor de enkelte kommune var for små til at løfte opgaverne, fandt man sammen. Derudover havde man amterne til de store fællesopgaver.

Regnedrenge i Staten kom frem til, at storkommuner var lettere at håndtere. Sådan…

LÆS MERE

Lusk!

29. oktober 2017

Af Kenneth Enggrob

Jeg læste med interesse John E. Pedersens konstruktive læserbrev i onsdagens udgave. Sagen omkring opgraderingen af A26, med de følgevirkninger det har fået for lokalbefolkningen, er desværre meget symptomatisk for statslige og regionale opgaver. Lokalsamfundene får ikke tilbudt muligheder, der kan afbøde de negative virkninger af en overordnet planlægning. Staten vil ikke bruge tid på det og slipper afsted med det. Kommunerne står…

LÆS MERE

Foreningsliv og idræt, ja tak!

26. oktober 2017

Af Else Marie Larsen

Som kandidat for Venstre til kommunalvalget den 21. november og med mange år som frivillig i bl.a. DGI (De Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger). Med tilskud til faciliteter som formand for LAG Skive (Lokal AktionsGruppe fra 2007 til 2013) og Landsbyudvalget. Er jeg stærkt optaget af forenings- og idrætslivet og de muligheder der er for både frivillige (trænere og (bestyrelsesmedlemmer) udøvere og…

LÆS MERE