Lidt mere handling og begejstring

25. september 2017

Af Jørgen Christensen

Man kan få den opfattelse, at der ofte er langt fra tanke til handling i Skive kommune. Meget af det vi taler om i dag, talte vi også om for 10-15 år siden. Lige nu snakker vi meget om at ”tale byen op” og selvfølgelig skal vi det, det er der al mulig grund til, for der sker utrolig meget i Skive kommune. Det kan vi der er født og opvokset i Skive godt se, men spørgsmålet er om de der besøger Skive kommune, opholder sig i Skive by kortvarigt, har den samme oplevelse. Selv om der sker utroligt meget, og vi er forsynet med en pragtfuld natur, så har Skive kommune, et ikke alt for godt image. Det kunne være interessant at vide hvorfor, men der er næppe en enkelt og nem forklaring på dette?

Det kan godt være jeg er for utålmodig, men jeg synes ofte at der snakkes for meget og handles for lidt. Vi skal turde noget mere og vise omgivelserne at der ”er gang i Skive”.

Lad mig bare nævne et par eksempler:

Forskønnelse af indfaldsvejene

Nu ser det endelig ud til at vi, i løbet af de næste 1-2 år, kan få forskønnet Viborgvej. Det er tiltrængt og fint, men allerede i 2006 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes planer for en forskønnelse af de 4 indfaldsveje til Skive. Ærgerligt at dette ikke blev fulgt op og realiseret. Så havde vi måske undgået at besøgende i Skive, i helsides artikel i Skive folkeblad, her i sommer, udpegede Viborgvej som en Skamplet for besøgende i byen. En sådan omtale i medierne gavner ikke vores image

Binde byen og havnen sammen

I 2006 udarbejdede Skive kommune, i samarbejde med konsulenter, en overordnet plan for området fra Havnen og op til Banegården, stort set samme område som BIG Blue 2040, fra 2015. I planen fra 2006 foreslog man bl.a. at etablere en udstillingssti på den nedlagte jernbane, fra Østerbro og ned til Havnen. Stien er ikke realiseret.

Skive kommune har så her i 2017, i samarbejde med nye konsulenter, udarbejdet en ny plan for området, en såkaldt etape af BIG Blue Skive. Denne plan anbefaler også at etablere en sti mellem byen og havnen.

Der er mange måder at binde havn og by sammen på. Nogen foreslår, bl.a. BIG Blue 2040, at opføre en ny bydel på Dyrskuepladsen? Det synes jeg personligt er en dårlig ide. Dyrskuepladsen er et fantastisk bynært, grønt areal som bør bevares.

Jeg vil i stedet foreslå, at man ”opgraderer” den nuværende forbindelse mellem byen og havnen, sammenlægger det nedlagte jernbanetrace med eksisterende fortov og cykelsti, og etablerer en 8-10 meter bred promenade, langs sydsiden af Havnevej.  

Promenaden vil med bænke, belysning, beplantning, pavilloner med udstillinger, skulpturer m.m. være et flot og spændende bindeled mellem havnen og byen. Museet, med kunst og kultur og Krabbesholm Højskole, med arkitektur og design kunne fint være medspillere i et sådant projekt.

PS: I øvrigt synes jeg godt om Bent Dyrbergs forslag om flere aktiviteter og bredere udnyttelse af området ved Strandtangen. Det vil være et fint supplement til planerne om badeanstalt m.v. ved Resen Strand.


Jørgen Christensen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Hasselvænget 9, 7800 Skive
Mail: 
joch@skivekommune.dk
Telefon: 21 19 13 69

Læs mere om Jørgen her