Limfjorden Surf School

27. juli 2017

Af Peter Hahn

19-årige Nicklas Borgen, der sin unge alder til trods er en rutineret surfer, har stiftet Limfjorden Surf School, der er en skole, der henvender sig til alle, der ønsker at lære at surfe stående på et paddle board, eller som måske slet og ret ønsker at opleve vand og natur på en anden måde.

Hvor er det maksimalt rosværdigt, at et ungt menneske som Nicklas konkret vil lære fra sig, men også at Nicklas på denne måde er ambassadør for Skive Kommune ved på sin egen måde at synliggøre noget af den 190 km lange kyststrækning, der pryder vor kommune. At Nicklas endvidere magter at tage ud - til eksempelvis Ebeltoft - for med sin skole at promovere vor kommune, skal han have stor tak for.

Nicklas takker Skive Kommune for sin modtagne støtte til projektet fra Rent Liv puljen, men som lokalpolitiker må jeg slå fast, at takken skal vendes mod Nicklas. At gøre det aktive liv muligt og synliggøre den smukke natur, vi er begunstiget med i vor kommune, er jo netop en stor del af den dagsorden, jeg gerne vil fremme. Nicklas har føjet sig til den gruppe af aktive borgere, der overfor både kommunens egne borgere samt besøgende turister promoverer vor blå limfjordsegn på bedste vis.

Der er ingen tvivl om, at vi skal bygge videre på visionen Big Blue. Vi har aftaget ”livrem og seler”, vi har skudt visionen i gang, men jeg tænker, at vi skal tænke ”bigger blue”. Vi skal med BIG BLUE som driver skabe større sammenhæng mellem Skive by og havnen og åen, MEN vi skal i den grad lade denne sammenhængskraft smelte sammen med Salling og Sallings lange kyststrækning.  I min optik ligger der uanede muligheder, natur- og fritidsoplevelser, kvaliteter og indtjeningsmuligheder gemt i vor kyststrækning. Lad os som Nicklas folde mulighederne ud.


Peter Hahn 

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her