Lusk!

29. oktober 2017

Af Kenneth Enggrob

Jeg læste med interesse John E. Pedersens konstruktive læserbrev i onsdagens udgave. Sagen omkring opgraderingen af A26, med de følgevirkninger det har fået for lokalbefolkningen, er desværre meget symptomatisk for statslige og regionale opgaver. Lokalsamfundene får ikke tilbudt muligheder, der kan afbøde de negative virkninger af en overordnet planlægning. Staten vil ikke bruge tid på det og slipper afsted med det. Kommunerne står tilbage med sorteper.

Når Folketinget har vedtaget planer og/eller investeringer går embedsfolk og ingeniører i gang med den praktiske planlægning. Man sørger ganske vist for at overholde høringsprocedurer, ekspropriationsforretninger osv., men kun lige i et nødvendigt og pseudoagtigt omfang, så reglerne juridisk set er overholdt. I praksis er løbet kørt. Sagerne afgøres inden borgerne bliver klar over det.

Forebyggelsen af denne form for statslig lusk – tillader jeg mig at kalde det – ligger hos kommunerne. Kommunerne på en egn bør samarbejde og hjælpe hinanden med at holde øje med lovforslag, der kan få negativ lokal virkning. Det handler om at være på forkant, få skabt åbenhed, musketerånd og dermed grobund for mere ligeværdige og retfærdige forhandlinger med Staten, inden det er for sent. Det er i planlægningsfasen at tingene skal aftales.

Det er rigtigt godt noteret af John E. Pedersen, at det er Vejdirektoratet der bør betale for at afbøde de ulemper som opgraderingen af A26 medførte for lokalbefolkningen. Det er blot uværdigt, at det skal være en sådan kamp, hvor det burde have været Statens og Vejdirektoratets tilbud til lokalområdet fra start.


Kenneth Enggrob

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Præstevejen 63, Rønbjerg, 7800 Skive
Mail: kenneth@enggrob.dk

Telefon: 51 22 65 77

Læs mere om Kenneth her