Må man undres?

5. september 2017

Af Jørgen Christensen

Lige hjemkommet fra ferie kunne jeg i Skive Folkeblad, fra den 14. august 2017, under overskriften ”Alle protester mod udvidelse af bankbygning anbefales afvist”, læse at sagen havde fået ny sagsbehandler. Det undrer mig ikke. Det er noget jeg selv har bedt om. Det der undrer mig er, at mit navn var nævnt 11 gange i artiklen.

Med baggrund i artiklen kunne man få den opfattelse at sagen om ombygning af ”bankbygningen”, Østergade 1-3, er Jørgen Christensens personlige sag. Normalt finder Skive Folkeblad det ikke interessant, at oplyse navnet på en konkret sagsbehandler. Oftest omtales det som Forvaltningens indstilling eller Forvaltningens notat. Men nu, hvor jeg har valgt at opstille til valg til Byrådet er min medvirken i sagen pludselig blevet problematisk og et dilemma.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at flere af mine kollegaer, chefer og ledere har været involveret i sagen lige fra starten af og at ”sagen”, herunder indstillinger og notater er Teknisk Forvaltnings og lokalplan 278 og tillæg nr. 3 til kommuneplan er Skive Byråds planer.

Skive Byråds Teknik- og miljøudvalg besluttede tidligt i processen, at lokalplan og kommuneplantillæg skulle åbne mulighed for, at den tidligere bankbygning kunne tilføres yderligere 2 fulde etager samt en tilbagetrukket etage, en såkaldt penthouse etage.

Jeg kan som embedsmand ikke se, at der er et problem eller et dilemma i denne sag. Jeg og min Forvaltning laver egentlig bare det planarbejde, som man politisk har bedt os om at lave.

I artiklen nævnes flere gange at Forvaltningen ikke forholder sig til byggeriets etageantal og højde. Af hensyn til loyalitet til den politisk trufne beslutning om bebyggelsens etageantal, har Teknisk Forvaltning, i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af plangrundlaget, undladt at kommentere bebyggelsens højde.


Jørgen Christensen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Hasselvænget 9, 7800 Skive
Mail: 
joch@skivekommune.dk
Telefon: 21 19 13 69

Læs mere om Jørgen her