Murens fald

29. oktober 2017

Af Kenneth Enggrob

Før kommunesammenlægningen i 2007 samarbejdede alle de små kommuner på kryds og tværs af skel. De var rigtig gode til at udnytte hinanden. Hvor den ene, på et område, var svag, var den anden stærk. På områder, hvor de enkelte kommune var for små til at løfte opgaverne, fandt man sammen. Derudover havde man amterne til de store fællesopgaver.

Regnedrenge i Staten kom frem til, at storkommuner var lettere at håndtere. Sådan blev det. De små kommuner blev ofre for tvungne ægteskaber. Amterne blev nedlagt og tidligere fællesopgaver i kommunerne blev taget hjem. Eksperter i amter og arbejdsfællesskaber blev spredt for alle vinde. Nogle kommuner fik dem og andre mistede dem. Det var forfra med at opbygge ekspertise og forretningsgange.

De nye store kommuner følte sig forpligtigede til ”at kunne selv”. Meget af det tidligere samarbejde gik tabt ved kommunesammenlægningerne. Borgmester Flemming Eskildsens projekt ”Det Skæve Danmark”, der var et godt og vægtigt talerør overfor Staten, var et af de tiltag, der desværre røg i skrotkassen.

Kommunerne har billedligt talt bygget mure op omkring sig. Kommunerne konkurrerer mod hinanden, mens tingene havner der, hvor de politiske partier i Folketinget venter størst belønning ved folketingsvalgene. Dvs. i de vælgermæssigt store kommuner.

Det er overset, at geografisk store kommuner som Viborg, Herning og Holstebro har store oplandsområder med udfordringer. Egnene omkring Stoholm, Haderup og Vinderup er lige så afhængige af en velfungerende Skive Kommune, som af deres fjernereliggende ”hovedstad”. Det er dog ikke bare områder tæt på kommunegrænserne, der har brug for at stærk nordvestjysk kommunalt samarbejde. Det har vi alle.

Hvis man prøver at forske i samarbejdsmuligheder kommuner imellem, så støder man på ordrige rapporter, der med diffust og svært sprog peger på samarbejdsmuligheder indenfor typisk tekniske områder. Ikke noget om praktisk politisk samarbejde.

Jeg vil arbejde for et stærkt samarbejde med vore nabokommuner. ”Murene” skal rives ned og på den måde skal vi  stå stærkere sammen med vores gode naboer, når dagsordenen skal forhandles med Staten.


Kenneth Enggrob

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Præstevejen 63, Rønbjerg, 7800 Skive
Mail: kenneth@enggrob.dk

Telefon: 51 22 65 77

Læs mere om Kenneth her