Økonomisk og menneskelig ansvarlighed

24. august 2017

Af Peter Hahn

”Send flere penge, så skal alt nok gå”. Sådan kan et kort men præcist referat af de indlæg, som Ruth Kristensen (RK), ”rød stue” i Skive Byråd, måske ikke overraskende har fremsendt til Skive Folkeblad. RK, der i sine indlæg nærmest viser forbrødring med sin partikammerat, Johnny Kent Knudsen, beskriver i min optik uforsætligt men ærligt, hvordan hun straks vil øge kommunens udgifter på ældreområdet. Jeg havde fra Ruth Kristensen dog ønsket en mere oplyst og nuanceret vinkel på omhandlende udfordring på ældreområdet, da hun som medlem af omhandlende fagudvalg burde være mere oplyst.

At RK ved anvendelse af sin spydige overskrift ”Valgkamp, mærkesag, hjertesag” endvidere tillader sig af så tvivl om mine hensigter, kan jeg fint leve med.

Min hensigt - før, mellem og efter kommunevalg – er at medvirke til bedring af de forhold, hvorunder ALLE Skive Kommunes borgere lever og bor. Da jeg af borgere blev gjort bekendt med udfordringer på ældreområdet, forfattede jeg et indlæg herom, så berørte mennesker – dvs. ældre medborgere, pårørende til disse samt ikke mindst kommunens personale i afdelingen for ældre og omsorg var bekendt hermed. For netop ikke blot at orientere men derimod ligeledes handle underrettede jeg kommunens direktør på området, Lars Harder, da jeg ved, at vore dygtige fagfolk nøje vil undersøge årsagen til vore udfordringer, hvilket efter min mening bør være grundlaget for, at vi politikere derpå kan træffe beslutninger, der fremadrettet sikrer gode arbejdsforhold for vore ansatte på området, hvilket er forudsætningen for en god ældrepleje og –omsorg.

Jeg må skuffe dig, RK, hvis du oprigtigt tror, at jeg kan ringe til vor ”ældreminister”, Thyra Frank, og motivere hende til fremsendelse af en pose penge til Skive Kommune. Hvis du fornemmer, at din åbenbart store indflydelse kan medvirke hertil, synes jeg, du straks skal kalde Christiansborg.

Ovenstående illustrerer på bedste vis forskellen mellem RK og jeg / forskellen mellem ”blå stue” og ”rød stue”.  

I modsætning til RK vil jeg undersøge årsagen til vore udfordringer, mens RK i avisen – uden skelen og respekt til nært forestående politiske budgetforhandlinger – straks vil bruge flere penge.

Lidt eftertænksomhed vil vise, at muligheden for reelt at øge udgiften til bl. a. ældreområdet, er, at ”blå stue” har udvist økonomisk omhu over år, idet jeg vel ikke behøver at præcisere, hvordan kommunens økonomiske status var, da ”blå stue” overtog roret ved kommunesammenlægningen i 2007!

Jeg har siden mit første indlæg foretaget ”lidt privat efterforskning”, der har tydeliggjort, at den primære – og sekundære – årsag til vore udfordringer på vore plejecentre og i vor hjemmepleje angiveligt ikke er økonomi, men derimod mangel på uddannet arbejdskraft samt et måske ikke hensigtsmæssigt og smidigt  regelsæt, der hindrer vort dygtige personale i at arbejde 37 timer ugentligt på de tidspunkter, hvor behovet er størst. Efter mine oplysninger er relevante MED-udvalg , FOA (fagforening og a-kasse) og vor forvaltning  bekendt med disse primære udfordringer, der i sagens natur arbejdes med.

Jeg mener, at den reelle årsag til vore nuværende udfordringer skal udfindes, hvorefter vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre en god og ordentlig ældrepleje. Men lad os nu få årsagen grundigt belyst, før løsningen vælges.

I min optik er trygheden for ALLE borgere viden om, at vor kommune anvender de økonomiske midler på en nødvendig, forsvarlig og ordentlig måde, så vi til enhver tid har et økonomiske råderum  til at agere på helt nødvendige tiltag.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her