På job i Skive?

4. september 2017

Af Else Marie Larsen

Efter en nylig overstået og vellykket Tour de Salling med Inger Støjberg i førersadlen, må jeg nævne besøget hos Jobcenter Skive. Her fik vi fremlagt status i Skive Kommune hvad angår ledighed, integration og hvordan det står til med de 1095 unge i Skive (juli tal) som er på offentlig forsørgelse. Det sidste er rigtig trist og skal gerne tages vare omkring.

Med 3,1 % ledige i Skive (maj 2017) må man erkende at det lykkedes langt hen ad vejen at folk kommer videre i bl.a. virksomheder, integration o.s.v.  Med en ledighedsprocent i Skive lavere end i hele landet hvor gennemsnittet er ca. 4 %. Tegner tallene godt for Skive, godt for virksomhederne og dog allerbedst for de der er videre.

At det er nødvendigt er en hel anden sag, da der stadig er et stort behov for flere hænder i Skive da der bl.a. mangles bygningshåndværkere, frisører, mekanikere, smede, medarbejdere til plejehjem, ja, der kan nævnes mange, mange flere. Hvad kan vi så gøre ved det? En måde er at forsøge lokke flere hertil med gode, billige boliger både købe- og lejeboliger. Gode daginstitutioner, skoler, butikker og muligheder i fritiden. Alt sammen godt fordelt over hele kommunen. Det kræver samarbejde mellem jobcenter, kommune, Skive Turist- og Erhvervscenter, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst virksomheder. Her tænker jeg hvis vi et samarbejde får ansat en medarbejder/ konsulent (som praktiseres bl.a. på Bornholm og her har der gjort en positiv forskel). Kunne konsulenten varetage opgaven med tiltrækning af nye medarbejdere / indbyggere, at finde job til ægtefællen, som i bedste fald vil følge med, samt selvfølgelig andre tilflytter relaterede opgaver som f. eks virksomhedskontakt, boligsøgning og det at finde sig til rette i hele kommunen. Markedsføringsopgaven, som er en fælles opgave for de interessenter jeg har nævnt overfor, om markedsføring af Skive som et godt sted at bo, leve, arbejde, uddannelse og da ikke mindst få fortalt at HER er arbejde for dem der vil og faktisk også boliger for dem der kan.

En anden mulighed er 1/ også at få vore gode og dygtige uddannelsesinstitutioner til at oprette flere praktiske uddannelser til de grupper som vort område mangler. På den måde få nogle af de ledige f. eks også unge uddannet som vi desværre har i Skive på bl.a. offentlig forsørgelse. Selvfølgelig i samarbejde med vore virksomheder. Et yderligere aspekt i det er jo så også muligheden 2/ for at vi kan tiltrække unge fra andre kommuner til vores egn og på den måde fylde uddannelsespladserne op.

Når så uddannelsen er afsluttet, kan vi så håbe på og stor mulighed for, de vælger at blive i uddannelseskommunen Skive og på den måde så også vil give vore virksomheder flere medarbejdere, flere indbyggere og dermed en tiltrængt forøgelse af kommunens totale indbyggertal.


Else Marie Larsen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev
Mail: 
elsemarie@toustruppost.dk
Telefon: 40 59 21 73

Læs mere om Else Marie her