Politi

27. juli 2017

Af Morten Enggaard

Efter snart 37 år i politiet, hvoraf de 12 som landbetjent, tillader jeg mig en holdning i disse dage, hvor de politiske partier er i gang med at overbyde hinanden med mere politi til yderområderne.
Jeg erkender de udfordringer, som politiet står overfor i disse år: grænsekontrol, terrorfrygt, rockerindsats og It-kriminalitet mm. Alle er alvorlige og resourcekrævende indsatser, som skal og bliver prioriteret højt, - men jeg synes, at de bliver prioriteret på bekostning af den danske befolknings tryghed. 
Man lukker mindre stationer, nærpoliti og landpoliti. Dette medfører en længere responstid til befolkningen i yderområderne, der stort set ikke ser politiet længere. Samtidig mindskes kendskabet og relationen til befolkningen og til, hvad der sker, i de forskellige oplandsbyer.
Det er min holdning, at man skal udvidede politidækningen i en by af f.eks Skives størrelse, herunder skal poltiets civilpatrulje genopstå og være med til at give et trygt og sikkert natteliv, ligesom narkoindsatsen skal øges. 
Derudover skal man sørge for, at de betjente, der bliver ansat i Skive også finder det attraktivt at bosætte sig byen.  Kendskab til byen og folk i byen er en meget vigtig del af en politimands arbejde.
Hvad angår nær-og landbetjenten, tog man mange arbejdsopgaver fra dem, herunder pas og kørekortfornyelse. Dette skal nu klares på kommunekontoret. Jeg har aldrig helt forstået den mangel på service - som minimum kunne man have lagt den service i bogbussen. Hvis man ønsker land - og nærpolitifunktionen tilbage, bør man sørge for, at der gives borgerrelateret arbejde med i jobbet.
Derfor mit ønske til landspolitikerne...gerne flere penge til politiet, men de skal øremærkes til at holde liv i de mindre stationer, jeg er ret sikker på, at hvis man ikke øremærker, vil pengene forsvinde i den store kasse og befolkningen i yderområderne vil ikke komme til at se politiet mere, end de gør i dag.

Morten Enggaard
Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Humlevej 4, 7800 Skive
Mail: 
mortenenggaard2@gmail.com
Telefon: 72 58 28 65

Læs mere om Morten her