Referat fra supplerende opstillingsmøde i Skive Venstre

3. september 2017

Møde afholdt mandag den 21. august 2017 kl. 19.30.

Opstillingsmødet afholdes på Motel Skive, Skyttevej 13, 7800 Skive

1: Velkomst

Kenneth Enggrob byder velkommen til de ca. 65 fremmødte. 

Ove Mølle Bek forslår at der synges: I Danmark er jeg født...

 

2: Valg af 5 stemmetællere

Følgende blev valgt:

 • Niels Hansen
 • Christian Hedegaard
 • Gert Jepsen
 • Linda Bak
 • Jens Christensen

 

3: Valg af dirigent og skriftsfører

Jens Poulsen blev valgt til dirigent

Søren Brogaard blev valgt til skriftsfører

Dirigenten konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt jf. vedtægterne. Der er indkaldt i Skive Folkeblad - Midt På Ugen, den 2. august samt indkaldt på mail via diverse lokale vælgerforeninger. 

De fremmødte ved mødet er beslutningsdygtige. 

 

4: Opstillingsprocedure og afstemningsprocedure

Antal kandidater:

 • der kan opstilles 4 kandidater mere end det samlede antal byrådsmedlemmer, der skal vælges. 
 • der reserveres en plads til VU

 

Antal lister:

 • kandidaterne placeres sideordnet på én liste for hele kommunen, opført i alfabetisk rækkefølge ved brug af fornavn. 

 

Valg af spidskandidat:

 • Peder Christian Kirkegaard valgt som borgmester- / spidskandidat på opstillingsmødet, torsdag den 3. januar 2017

 

Valg af øvrige kandidater:

 • der er valgt 19 kandidater til listen på opstillingsmødet, den 13. marts 2017 - 3 kandidater har siden opstillingsmødet trukket deres kandidatur pga. helbred eller job. 
 • supplerende kandidater vælges den 21. august 2017 jf. generalforsamlingens beslutning den 13. marts 2017
 • kandidater skal med underskrift eller personligt fremmøde bekræfte kandidatur

 

Skriftlige forslag til kandidater:

Følgende blev foreslået:

 • Else Marie Larsen - ønsker valg
 • Morten Enggaard - ønsker valg
 • Thomas Rosenkrands - ønsker valg
 • Per Klinkby - ønsker valg
 • Bolette Dahl - ønsker ikke valg
 • Jørgen Christensen* - ønsker valg
 • Susanne Toftegaard Hansen - ønsker ikke valg
 • Bente Dahl - ønsker ikke valg

 

*de fremmødte godkendte Jørgen Christensens kandidatur, trods afvigelse fra proceduren. 

 

5: Valg af kandidater til Skive Byråd:

 • Peder Christian Kirkegaard
 • Annette Torp
 • Arne Bisgaard
 • Bettina Bugge
 • Christian Vad Holm
 • Dorthe Dalsgaard
 • Else Marie Larsen
 • Goska Rasmussen
 • Jens Peter Hedevang
 • Jørgen Kristensen
 • Karsten Villadsen
 • Kenneth Enggrob 
 • Kristen Hedegaard
 • Michael Christiansen
 • Mogens Børsting
 • Morten Enggaard
 • Niels Hansen
 • Per Klinkby 
 • Peter Hahn
 • Søren Brogaard
 • Thomas Rosenkrands 

 

6: Evt. 

 • Jens Poulsen orienterer om valgudvalgets arbejde frem mod KV2017
 • 14. september drøftes det politiske indhold for kandidatholdet
 • Olav Nørgaard og Svend Aage Madsen er kandidater til RV17
 • plakater af borgmester- og regionalrådskandidater bliver fordelt til de lokale vælgerforeninger
 • Ib Fly gratulerer de valgte kandidater og ser med positive øjne frem mod valget
 • Søren Pauls ønsker en evaluering af opstillingsproceduren på Venstres liste