Regionsrådsmedlem

1. marts 2021

Kontakt Olav eller find yderligere information her


E-mail: olav.noergaard@rr.rm.dk
Telefon: 29 44 54 38

Adresse: Fælledvej 17, Hald, 7840 Højslev

Beskæftigelse: Regionsrådsmedlem, Landsformand for Hospice Forum Danmark, praktiserende dyrlæge

Om Olav

  • Jeg er uddannet som dyrlæge i 1985 og har siden praktiseret i gennem 30 år. Jeg er 57 år, gift og har to voksne børn.
  • Min interesse er jagt, gravhundeavl og opdræt.
  • Jeg har siden 2001 været medlem først af Viborg Amtsråd og siden hen medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland. Jeg genopstiller således til den 4. periode.
  • I foråret har jeg overtaget landsformandsposten i Hospice Forum Danmark.


Mærkesager-

1. Hospice til alle... med behov

Alt for mange henviste opnår ikke at komme på hospice. Alt for mange døende patienter må henvises til medicinske afdelinger, hvor de reelt er gearet til helt andre opgaver. Det er i sig selv spild af ressourcer.

2. Mere sundhed for pengene

Vi bør udbyde serviceopgaver, som ikke er regionens kerneområde. Eksempelvis vil vi på vaskeriydelsen kunne spare 25 mio. kr. årligt. Det svarer til 50 sygeplejestillinger, som lige præcis er de varme hænder vi mangler. På udbud af fælles indkøb og logistik kan der spares 75 mio. kr. svarende til 150 sygeplejestillinger

3. Det nære sundhedsvæsen skal styrkes

Vi har til dato fokuseret meget på at få akutstrukturen på plads. Nu er tiden kommet, til at fokus rettes på det nære sundhedsvæsen, hvor aktiviteten i de lokale sundhedshuse styrkes. Al forskning viser, at rehabilitering skal ske i patientens nærområde. I den sammenhæng er afstand en meget begrænsende faktor

Læserbreve og debat