Regionsrådsvalget - Hvad handler det om

15. november 2017

Af Olav Nørgaard

Her i Skive handler det om at stemme personligt og stemme lokalt. Sagt meget direkte af Poul Erik Christensen, så er Skive vigtigere end de Radikale! Nu skal jeg ikke blande mig i andre partiers forhold, men status er, at vi til dato har været forholdsvis godt repræsenteret fra Skive i Regionsrådet i Region Midtjylland, og vi har haft et rigtig godt samarbejde om de væsentligste lokale forhold. Dette samarbejde skal meget gerne fortsætte. 

Men er der så slet ikke forskel på rød og blå blok? Det er der helt bestemt. Regionsrådet får under alle omstændigheder en ny formand. Hvis blå blok får flertallet, så vil vi arbejde på, at langt flere ydelser udbydes. 

På bare to områder kan jeg nævne nogle væsentlige forskelle til den linje, der er ført til dato. Vaskeriydelsen: Vi giver et indirekte tilskud til MidtVask i Århus, som er vores eget vaskeri. En revisionsrapport viser, at vi kan frigøre mindst 25 mio. kr., der kan bruges andre steder i sundhedsvæsnet.

En anden revisionsrapport viser at udbud og logistik af fælleslager og indkøb kan give en besparelse på 75 mio. kr.

For disse 100 mio. kr. kan vi få 15 læger og 85 sygeplejersker. Andre faggrupper kan naturligvis efter behov også komme i spil. Men det er jo lige præcis de varme hænder, vi mangler.

Projektet kræver en del politisk mod og arbejde. Vi har haft Logiskik og fælles indkøb i udbud, og det lokale firma Freja vandt udbuddet. Kontrakten måtte dog opsiges, og Jørgen Hansen fra Freja erkender, at det har kostet penge, og det var en kontrakt, der ikke skulle være indgået. Af revisionsrapporten læser vi, at Region Midtjylland ikke har den modenhed, der skal til for at indgå denne type kontrakter.


Olav Nørgaard

Regionsrådsmedlem og -kandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Fælledvej 17, Hald, 7840 Højslev
Mail: 
olav.noergaard@rr.rm.dk
Telefon: 29 44 54 38

Læs mere om Olav her