Så er det nu!

9. oktober 2017

Af Else Marie Larsen

... der skal nemlig, efter min mening, sendes en ansøgning til ’Puljen til fremme af cyklisme’ om tilskud til en cykelsti fra Harre til Nautrup. Puljen har ansøgningsfrist 1. oktober og det vil derfor være tid for at få en sådan skippet af sted!

Der har nu gennem mange år arbejdet fra flere lokale sider på, i samarbejde med Skive kommune, at ansøge om midler til cykelstien, så må vi håber der denne gang er midler til denne cykelsti?

En sti som mange vil få rigtig stor glæde af. Det gælder os lokale som kan bruge stien til skole, arbejde og fritid. Det vil også være til stor glæde for de mange turister og besøgende som besøger os, vores egn og flotte natur på cykel, hvor stien helt naturligt vil udnytte og forbinde Skive med stier på Mors og i Thy. Og ikke mindst må det da også være til stor fordel for bilister i både lastbiler og personbiler som benytter A 26, så de med stien ikke generes af cyklister på den stærkt trafikerede vej.

Generelt er jeg faktisk overbevidst om det er en god investering – og helt oplagt at søge forskellige (stats) tilskud – og afsætte midler i kommune budgettet i en årrække til gode cykelstier til supplering af de der allerede er. Ja måske kunne en overordnet planlægning af et net af cykelstier i hele kommunen, give et nødvendigt oversigt over ønsker, behov og muligheder. Her indtænkes selvfølgelig en rute langs vores fantastiske kyststrækning, som vil være helt unik bl.a. i turismeøjemed.

Den overordnede planlægning vil også være til fordel for kommunens indbyggere små som store. Det både til skole og arbejde, til motion og med den voksende cykeltruisme, også en oplagt mulighed for at kunne tiltrække endnu flere. Det skal selvfølgelig være gennem samarbejde mellem borgere / landsbyer, borgerforeninger, kommune, erhverv, Skive Turist og Erhvervscenter og andre interessenter.


Else Marie Larsen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev
Mail: 
elsemarie@toustruppost.dk
Telefon: 40 59 21 73

Læs mere om Else Marie her