Skive - en idrætskommune

26. oktober 2017

Af Peter Hahn

Dette indlæg er ikke let at skrive, idet mine hænder i dag igen og igen forlader tastaturet og  ”søger” op over hovedet. Det gør de i glæde over, at Skive Kommune af Danmarks Idræts  Forbund (DIF) netop er blevet rangeret som den næstbedste idrætskommune i Danmark. At vi er en kommune, der har netop vor socioøkonomiske befolkningssammensætning,  og som kontinuerligt arbejder intensivt for at sikre en nettotilflytning, sætter udmærkelsen yderligere i relief.

Som kommune skal vi i den grad være stolte over denne udmærkelse, og jeg vil tillade mig i særlig grad at komplimentere de rigtigt mange frivillige, der dagligt udfører et fantastisk arbejde i vore foreninger – et arbejde, der er helt afgørende for, at vore borgere kan dyrke netop den idræt, som hver især brænder for. Det har været og er en fornøjelse at være en del af kultur- og fritidsudvalget, der i et samarbejde med vore foreninger, SIS (Skive Idrætssamvirke), forvaltningen,  byrådet med flere hele tiden forsøger at optimere forholdene for vore foreninger og idrætsudøvere.

I dag skal vi glædes, men i morgen og i tiden, der kommer, skal vi alle fortsætte arbejdet. Det har vi brug for, da idræt og bevægelse er en vigtig faktor for positiv udvikling i både vor fysiske og mentale sundhedstilstand.  Vi må alle huske på, at den sidste nationale undersøgelse ”hvordan har du det” viste et ikke alt for opløftende resultat for vor kommune.

DIF´s undersøgelse viser, at væksten i medlemstal for udøvere både under og over 18 år har været faldende i vor kommune. Jeg vil arbejde for, at flere motiveres til at dyrke idræt, idet fysisk aktivitet og bevægelse medvirker til højnelse af sundhed og formodentligt et bedre og længere liv. Endvidere må fortsat investering i gode forhold og rammer for vore foreninger og udøvere betegnes som intelligente investeringer, hvilket i mit værdisæt betyder, at disse investeringer objektivt højner livsglæde og –kvalitet og forventeligt mindsker fremadrettede udgifter.

Det ligger mig især på sinde, at vi fremadrettet må lykkes med, at idræt og bevægelse bliver uundværligt for så mange børn og unge – og naturligvis gerne voksne - som overhovedet muligt. Fra kommunale undersøgelser ved vi, at der i vore skoler er elever, der selv giver udtryk for, at de gerne vil dyrke idræt men af forskelligartede årsager ikke er lykkes hermed. Jeg mener, at vi som kommune skal investere i tiltag, der medvirker til, at disse ofte idrætsusikre børn motiveres væk fra deres elektroniske platforme og ud i vore idrætsforeninger, så også disse unge får mulighed for at højne deres fysiske, mentale og sociale kompetencer.

Kære læser, kære vælger, hvis du som jeg ser store menneskelige og økonomiske fordele ved fortsat optimering af forholdene for vore idrætsforeninger og –udøvere, og hvis du som jeg mener, at vi skal opgradere indsatsen for vore børn og unge, kan du ved at tildele mig dit kryds til kommunevalget den 21. november være med til sikre, at dette i min optik så vigtige arbejde også efter den 1. januar 2018 vil fortsætte med fuld pondus.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her