Troværdighed

8. september 2017

Af Peter Hahn

I den snart forgangne sommer har flere af hinanden uafhængige personer, hvis identitet er mig bekendt, men som ønsker fuld anonymitet, gjort mig bekendt med, at de arbejdede under forhold,   hvor de ikke var i stand til at yde den ældrepleje, som hverken de eller jeg ønsker.

Jeg orienterede direktøren på området, Lars Harder, og videregav den information, jeg kunne i forhold til mine meddeleres anmodninger om anonymitet i forhold til deres identitet og arbejdssted.

Jeg vil rigtigt gerne tale kommunen op, og jeg vil rigtigt gerne fortælle nogle af de rigtigt mange gode historier, der hver dag finder sted i vor kommune.

Jeg vil derimod ikke ”tegne lyserøde glansbilleder” om emner, der ikke er i orden. Derfor forfattede jeg 2 læserbreve, hvor jeg gjorde opmærksom på omhandlende udfordringer. Jeg mener, at både medarbejdere i alle ”led”, vore ældre medborgere samt deres pårørende har krav på, at også de få knapt så gode historier fortælles, idet denne fortælling er grundlaget for, at udfordringerne identificeres, så der kan tages action herpå.

Jeg er efterfølgende gjort bekendt med, at omhandlende direktør har foranlediget, at vore ældrecentre har været genstand for besøg med det klare og forventelige mål at identificere mulige udfordringer, så vore ældre medborgere forhåbentligt fremadrettet kan modtage den pleje, som de fortjener og har krav på, og som vore dygtige medarbejdere på området brænder for at give.

Efterfølgende har et byrådsmedlem nærmest tryglet mig for at fremkomme med oplysninger om først mine meddeleres identitet og arbejdssted og siden deres arbejdssted. Denne higen efter ovenfor nævnte information blev derpå genstand for et dagsordenspunkt på mødet i udvalget for social og ældre onsdag den 6. september. I hvad der betegnes som enighed besluttede udvalget at tilskrive vor borgmester m.h.p. at ”tage fat” i mig.

Udvalgsformanden og en af hans partifæller udtalte til avisen, at de vil have navnene på mine meddelere, og at jeg  lovmæssigt er forpligtiget hertil.

Jeg har opnået mit mål om hurtigt og så effektivt som muligt at sætte fuld fokus på vor udfordring.

Jeg oplyser ikke identitet eller arbejdssted vedr. mine meddelere, da jeg er og altid vil være TROVÆRDIG.

Hvis omhandlende udvalgsformand mener, at jeg har udvist en kriminel adfærd, vil jeg råde ham til at indgive en anmeldelse til politiet eller anvende et mere passende ordvalg. 


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her