Uddannelse eller ej!

23. august 2017

Af Else Marie Larsen

Efter den alarmerende melding 28 juli om de lokale uddannelses institutioner i Skive, har et fald på 36 % færre optagne på de lokale uddannelser her i Skive – som ser ud til retter sig ved efteroptag på nogle af uddannelserne – og på landsplan 2 % fald i optagne på de videregående uddannelser. Kan jeg ikke lade være med blande mig og spørge hvad årsagen kan være til det? Skyldes det faldet i yderområdernes indbyggertal, er det de opadgående tendenser i beskæftigelsen eller er det helt andre årsager? Det synes jeg virkelig er værd at få undersøgt, da det vil give både de unge, forældre, kommune, erhvervsliv og skoler en pejling på hvad man skal være opmærksomme på fremadrettet.

Jeg vil gerne give formanden for kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg Arne Spicer Lindgren ret i hans betragtninger. Vi er nødt til lokalt at have de tendenser in mente og have fokus på de bevægelser der hele tiden er. Hermed også et tæt samarbejde mellem kommune, erhverv og uddannelsesinstitutioner er et must og hele tiden have etableret hele, gode, sunde, kreative og gerne utraditionelle initiativer, så uddannelser i Skive er i front med at tiltrække unge både lokalt og udefra. Her skal vi selvfølgelig også være klar til at modtage de uddannelser der skal flyttes fra de store byer, for det er oplagt!

Vi har som forældre, kommune, uddannelsesinstitutioner og erhverv en stor interesse i at 15- 17 årige unge også gerne skal have fritidsjobs eller i praktikforløb så de motiveres til uddannelse og job. En opgave som jeg tænker, godt kunne løftes med den opbygning vi ser i det stærke og dygtige erhvervsliv, vi har her i kommunen med både små, store og enkeltmandsvirksomheder. Praktikophold på rigtige virksomheder, brobygningsprojekter og andet i regi i kommune, med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner som samarbejdspartnere, er initiativer der senere skal være med til at få unge til at gennemføre ungdomsuddannelse og senere videreuddannelse og job.

Formår vi ikke at få opbygget et tiltrækkende uddannelses miljø, for at få de unge til at uddanne sig og senere i job. Frygter jeg 1/  endnu større fraflytning af den kæmpe ressource som unge er i kommunen. Dermed også mangel på en ungegruppe som vi har så hårdt brug for i vores dagligdag som mentorer for børn, til småjobs, i fritidslivet, efterskole- og uddannelsesmiljøet, ja en gruppe som en kommune også skal omfatte.  Og 2/  færre uddannelsesinstitutioner med det til følge at unge fra vort område bliver uden uddannelse og aspiranter til job i vore virksomheder. Begge dele skræk scenarier jeg synes vi alle skal kæmpe med næb og klør for at undgå.

Til sidst kan jeg altså ikke lade være med at komme med min kæphest, nemlig uddannelse begynder ikke først når man er blevet 15 år og skal videre i tilværelsen. Nej, det starter ved fødslen og her har vi som forældre et kæmpe ansvar for at vise og fortælle hele livet igennem hvad der er vejen frem. Vise dem vigtigheden af at være en aktiv medborger, med sunde fritidsinteresser, opmærksomhed på tilværelsen og ikke mindst være medborger som bidrager til vort samfund og det bl.a. med at få den uddannelse og det arbejde som har ens interesse.

Enig vi er som forældre ikke helt alene hele vejen. Dagpleje, institutioner, skoler, kommune, uddannelsesinstitutioner og få den sags skyld også regeringen er alle med til at bidrage på forskellig vis, det er bare vigtig vi forældre er med hele tiden og peger på den rette vej!

Tak for optagelsen!


Else Marie Larsen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev
Mail: 
elsemarie@toustruppost.dk
Telefon: 40 59 21 73

Læs mere om Else Marie her