Udvikling på land og i by - nemli!

3. november 2017

Af Else Marie Larsen

Som kandidat for Venstre til kommunalvalget den 21. november og med mange år som frivillig i arbejdet med lokale projekter. Suppleret med roller som aktør, formand for LAG Skive (fra 2007 til 2013) og bestyrelsesmedlem i Landsbyudvalget siden 2005.

Får det mig til at nævne og anerkende det kæmpestore arbejde som frivillige i hele kommunen udøver på alle måder og alle tidspunkter for at udvikle landsbyer / kommune så den forsat er attraktiv at leve, bo og arbejde i. Uden dem og jer, har der ikke været meget udvikling i hele vores kommune. Den urskov af vigtige aktører skal der forsat gerne være. Og kommunen skal forsat forstå at understøtte dette arbejde og virke med økonomiske og menneskelige ressourcer.

Skive Kommune er velfungerede med stærke landsbymiljøer og Skive by. Det er derfor vigtigt vi stadig finder nye sider med samarbejde omkring udvikling. Selvfølgelig med de forcer som vore områder har hver og især som omdrejningspunkt. Det gør så absolut ikke noget det i samarbejde med erhverv, Skive Erhvervs- og Turist- center (SET) oprettedes en udviklingsafdeling som arbejder med den forsatte udvikling på land og i by i hele Skive kommune.

F.eks. kunne udarbejdelse af strategier for de enkelte områder være fint. For i et samarbejde mellem erhverv, borgere og kommune at kortlægge og investere i de lokale specialer og stedbundne potentialer. Det for i overordnet helhed kan styrke områderne så kvalitet, drivkraft og uvikling vil blive ved med at kendetegne hele kommunen. Dermed vil Skive kommune stå samlet som en udviklings- og fremadstræbende kommune hvor mange vil bo, arbejde, besøge og uddanne sig i.


Else Marie Larsen

Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev
Mail: 
elsemarie@toustruppost.dk
Telefon: 40 59 21 73

Læs mere om Else Marie her