Udvikling

4. oktober 2017

Af Peter Hahn

I den lokale presse har vi de forgangne uger været vidne til, at nye mulige politiske aktører har meldt sig på banen. Jeg er af en del borgere blevet konfronteret med spørgsmål om min stillingtagen til, at antallet af politiske lister til kommunevalget den 21. november er forøget. På vegne af demokratiet og kommunens borgere hilser jeg alle – såvel nye som tidligere – aktører velkommen på den kommunalpolitiske scene. Vi er heldigvis mange, der har en mening om måden, hvorpå Skive Kommunes midler skal forvaltes, og lige præcis derfor er det glædeligt og klædeligt, at flere melder sig klar til kampen om en plads i kommende byråd. Det er i byrådets arbejde, at den største indflydelse på vor kommunes udvikling opnås. Dette selv om jeg – og angiveligt hovedparten af mine byrådskolleger –  i mange sammenhænge og beslutningsprocesser oprigtigt lægger op til samspil med og inddragelse af vore borgere. I mit værdisæt er det alt for let, enkelt og simpelt at stå på sidelinien og klage og brokke sig uden at fremkomme med rationelle og gennemførlige tiltag til forbedring af de forhold, vi alle er en del af. Derfor er det super godt, at flere ønsker at komme ind i ”maskinrummet” og være aktive medspillere i beslutningsprocesserne.

Jeg vil derfor gerne byde velkommen til Liberal Alliance, Alternativet og Skivelisten, der som nye aktører har indmeldt deres liste til Skive Kommune. Selv om mine synspunkter ligger andet steds, og selv om jeg personligt ikke ser en ikke politisk  liste som løsning på de udfordringer, vi kontinuerligt arbejder med, vil jeg virkelig give mit kompliment til Skivelisten for at have samlet en liste med 31 kandidater. Jeg tror, at jeg taler på alle partiers vegne, når jeg siger, at et så stort antal kandidater har vi ikke kunnet samle. På Venstres vegne kan jeg slå fast, at vi udover interesse har holdt fast i visse kriterier for optag på vores liste. I Venstre har vi ikke på bl. a. de sociale medier rettet personlige forespørgsler om interesse for opstilling på vor liste, ligesom kandidater ikke har kunnet komme ind fra gaden for at blive påført vor liste.

Initiativtagerne bag Skivelisten har meddelt listens kandidatur, fordi de mener, der ikke sker nok i vor kommune, og fordi udviklingen skal intensiveres  i Skive by og mod øst. Jeg er 100 procent uenig i denne udmelding, og jeg håber inderligt, at listens syn på udvikling nuanceres betragteligt frem mod valget, ligesom jeg fra de nye aktører ser frem til offentliggørelsen at EN SAMLET politik for HELE vor kommune på ALLE politikområder.

Vi har absolut ikke brug for at genoptage kampen mellem land og by. Det er jo netop denne tidligere sete sognepolitik, vi forsøger at gøre op med. Et arbejde vi er nået langt med uden at været helt i mål. Jeg mener, det er af helt afgørende betydning, at kommende byråd vil fortsætte og om muligt intensivere dette arbejde, så hele kommunen udvikles. Jeg mener, vi skal udvise frihed, fairness og ordentlighed for alle vore borgere, og jeg mener, at alle ikke nødvendigvis skal behandles ens for at blive behandlet lige godt.

Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), der er en slags paraplyorganisation for alle landets kommuner, forhandler årligt et såkaldt anlægsloft og en såkaldt serviceramme, hvilket er en overordnet plan for kommunernes samlede forbrug af penge på givne områder. Disse rammer er kommunerne forpligtiget til at overholde, og i modsat vil kommunerne samlet blive reduceret i ellers planlagte statslige tilskud. Denne viden er essentiel for alle, og jeg håber, at initiativtagere bag nye tilmeldte lister har informeret nye kandidater om disse regelsæt, så kandidater med gode intentioner om udvikling ikke fejlagtigt tror, at kommunens budget er et ta’ selv bord af uendelige muligheder uden forpligtigelser.

Jeg har erfaret, at gode lokalpolitiske tiltag eller afværgemanøvrer af regionale eller nationale planer om indskrænkning af lokalforankrede goder ofte muliggøres af ”benarbejde” i eksterne fora -  bl. a. på Christiansborg. Denne form for arbejde og samarbejde foregår ofte på de såkaldt ”indre linier” langt væk fra lokalbefolkningens søgelys, idet denne arbejdsmåde ofte har vist sig hensigtsmæssig for at tjene målet om lokal udvikling og hindring af afvikling. Denne betragtning er i min optik en væsentlig faktor i forhold til min anbefaling om den 21. november at stemme på en kandidat fra et politisk parti. Afslutningsvis vil jeg anføre, at vi i hele kommunen skylder såvel Andreas Stenberg som Inger Støjberg en stor tak i denne anledning, idet netop disse 2 i vort område valgte folketingspolitikere har spillet afgørende roller i flere lokale anliggender med succesfulde udgange.

Den 10. oktober forventes byrådet at godkende et historisk stort budget på omtrent 3 milliarder kr. – et budget, der uden at sætte vor gode økonomi over styr indenfor rammerne i mange politikområder medfører massiv investering og udvikling i hele vor kommune.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her