Unge og forebyggelse

24. oktober 2017

Af Peter Hahn

Midt i april måned 2017 ringede min mor, idet hun havde desperat brug for at tale med mig. Fra sit hus i min fødeby havde hun på tæt hold netop oplevet et frygteligt og meningsløst uheld; En skolepige var minutter forinden kørt ind i en helt almindelig rundkørsel. Da pigen befandt sig ud for rundkørslens første indfaldsvej, blev hun med høj hastighed ramt af en udefrakommende bil, der ikke overholdt sin ubetingede vigepligt. Min mor havde set, hvordan tililende mennesker til fods havde eftersat og anholdt gerningsmanden, ligesom hun havde oplevet det helt igennem frygtlige syn af pigen, der havde været udsat for en forbrydelse med værst tænkelige følge. Min mor og alle andre på og ved stedet var i chock, og denne tilstand aftog kun gradvist i den følgende tid, idet hun fra sin bopæl kunne følge med i, hvordan lokalsamfundet og ikke mindst pigens forældre, familie, kammerater med flere dagligt besøgte uheldsstedet med blomster og levende  lys.

Ovennævnte uheld sammenholdt med andre uheld med lignende følger, som jeg i medfør af mit job har behandlet gennem årene, var oprindeligt årsagen til, at jeg i maj måned 2017 rettede en skriftlig henvendelse til direktør, Per Nors, Skive Kommune, med et ønske til budget 2018. Konkret anmodede jeg om et budgetønske på ca. 1/3 stilling i Skive Kommune – dvs. omkring 175 tkr – til oprettelse af en funktion, der i udskolingen i kommunens skoler skulle forestå et godkendt førstehjælpskursus samt undervisning i risikoforebyggende adfærd.

Jeg har i 19 år undervist unge mennesker, der ønsker at erhverve et knallertkørekort. Jeg har været vidne til, hvordan det dertil obligatoriske undervisningsmateriale, der er udfærdiget af Rådet for Sikker Trafik, gradvist har opprioriteret netop undervisning i risikoforebyggende adfærd. Som underviser, som far, som menneske og som politiassistent i beredskabet hos lokalpolitiet i Skive har jeg meget tydeligt erfaret,  hvor stor en sikkerhedsmæssig betydning det har, at trafikanter har en forståelse for passiv sikkerhed.

Sammenholdt med at vi bor på en egn, hvor der naturligt er en vis køre- eller flyvetid til mennesker i nød, synes jeg, det er særdeles hensigtsmæssigt, at så mange som muligt mestrer førstehjælp. Alle burde vide, at den hurtige og korrekte hjælp på et uheldssted er vital for, om og i hvor høj grad og med hvilken kvalitet et menneske kommer ud på den anden side af et uheld.

Vi har i tidens løb investeret i mange former for anlæg til optimering af færdselssikkerheden, hvilket er super godt. Mine erfaringer og mit værdisæt siger mig dog, at den viden og de færdigheder, som vore borgere besidder, er vigtigste faktor for sikkert at færdes i trafikken.

Jeg valgte personligt og uden inddragelse af mit politiske parti, der i øvrigt var enig i min vision, at stile mit budgetønske direkte til vor direktør på området, idet jeg fandt og finder det helt åbenbart, at budgetønsket nærmest var logisk at anføre endsige tiltræde.

Børne- og familieudvalget var enig i ønskets fremsendelse til budgetseminaret. Mit ønske  fandt ikke vej til det endelige budget. Denne disposition respekterer jeg fuldt ud, men jeg vil aldrig forstå dette fravalg af en helt konkret og afgørende investering af vore unges sikkerhed.

Kære læser og vælger, hvis du deler mine anskuelser, vil jeg anbefale dig at give mig din stemme til kommunevalget den 21. november, idet du dermed bidrager til mit videre arbejde og min videre kamp for kommunens unge mennesker – de mennesker, der er helt centrale vor alles fremtid.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her