Valgmøder og løfter

2. november 2017

Af Morten Enggaard

I denne tid er der rigtig mange vælgermøder -og mange af dem arrangeret af interesseorganisationer. Det er helt fint, - og således også et vælgermøde mandag aften på Skive seminarium omhandlende børneområdet.
Her var stort set alle - ikke overraskende - enige om flere penge til børneområdet. Jeg er ikke uenig i denne tænkning. Det er nødvendigt, at vi skaber gode vilkår for vore børn/ Danmarks fremtid. 
Jeg vil gerne prioritere en endnu tidligere (forebyggende) indsats i forhold til udsatte børn, - herunder tidligere anbringelse, især hvis vi skal have en chance for at bryde den sociale arv fremfor for at varetage forældrenes tarv.
Hvad der derimod fik mig til næsten at falde ned af stolen på det omtalte vælgermøde på Seminariet var, da Liberal Alliance og Socialdemokraterne - i enighed - foreslog at hente 14 millioner fra idrætsområdet. Det er i min optik helt forkert og man skulle næsten tror, at de er uvidende om den store sociale indsats som idrætsforeningerne står for. Netop idrætsforeningerne er jo garant for det sunde, sociale og udviklende liv og det vil være et selvmål af dimissioner at skære på dette område.
Derfor gerne flere penge til børneområdet, men ikke ved at skære i støtten til idrætten.


Morten Enggaard
Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Humlevej 4, 7800 Skive
Mail: 
mortenenggaard2@gmail.com
Telefon: 72 58 28 65

Læs mere om Morten her