Venstre - det sikre og trygge valg

12. november 2017

Af Peter Hahn

Valgkampen går nu ind i sin afsluttende fase. Medierne fyldes med løfter, ønsker og floskler, som politikere og andet godtfolk  fremkommer med i håbet om at sikre et godt valg til den person eller det parti, man sympatiserer med. Det er alt sammen, som det skal være – eller er det ? Det kan være svært som vælger at gennemskue, hvad der er tomme ord, og hvad der er ansvarsfuld politik med tyngde og perspektiv.

I de forgangne uger har jeg lagt øre til radiospottet ”Mindre snak, mere handling”. Dette politiske ønske er jeg meget uenig i. Venstre har de forgangne snart 4 år i et bredt samarbejde stået for en særdeles bred vifte af tiltag til gavn for hele vor kommune og for mange mennesker i mange politikområder. Det er samarbejdet og den solide borgerinddragelse, der er en del af hemmeligheden bag succeserne. Derfor skal vi fortsætte med både snak OG handling. Vi skal som politikere fortsat fremskaffe viden ved borgerinddragelse, men vi skal også turde ”sætte os op i helikopteren” og anskue vor kommune i et bredt perspektiv og træffe de beslutninger og tage det ansvar, vi er valgt til. Det er viden og erfaring, der skaber bæredygtig politik.

En anden forventet men meget usaglig floskel, der toner frem i radioen i disse dage, er ”Mere kasse eller klasse”. Jeg vil FORTSAT have begge dele. Flere nuværende politikere i opposition ynder at tegne et negativt billede af, at der er styr på økonomien. Venstre har været, er og vil være garant for en tryg økonomi SAMT for udviklingsmæssige resultater i hele vor kommune. Når kommunekassens pålydende fratrækkes de penge, der udgør ubrugte driftsmidler, anlægsarbejder samt midler tilhørende vore forsyningsselskaber, er der skønsmæssigt 160 millioner kroner tilbage, hvilket i min optik er fornuftigt, idet kommunens afdragsforpligtigelser de kommende 4 år udgør ca. 180 millioner kroner. Det kan således slås fast, at vi fortsat er i gang med ”den økonomiske oprydning” fra før kommunesammenlægningen i 2007. Venstre og jeg vil ikke tilbage til røde tal på bundlinien. Venstre og jeg vil fortsat sætte tæring efter næring. Venstre og jeg vil fortsat udstikke en sikker kurs, hvor politiske resultater og sikker økonomi går hånd i hånd.

Kære vælger, hvis du som jeg ikke vil satse på flosklerne og løfterne uden tyngde og perspektiv, vil jeg anbefale dig at sætte dit kryds ud for en kandidat på Venstres liste, idet Venstre og jeg er det sikre og trygge valg – historien lyver aldrig.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her