Vi skal satse på talenter!

27. juli 2017

Af Goska Rasmussen

Formanden for børne- og familieudvalget Ole Priess fortalte i Skive Folkeblad onsdag den 24.05, at man nedlægger talentholdet for 6. og 7. årgang og i stedet for udvider for 6. årgangs elever. Samtidig nedlægges talentholdet for elever i 8. og 9. klasse med begrundelse, at talentholdet er integreret i valgfagspakken og at der er et stort frafald af elever i løbet af året.

Jeg har både haft min søn og min datter på talentholdene og savner klare mål med talentholdene.

Sådan som det er i dag, skal lærerne i Skive kommune udpege de dygtige elever til talentholdene og eleverne skal selv skrive en ansøgning, som indgår i en vurdering, om man får en plads på talentholdet eller ej.

Jeg synes faktisk, at man burde have meget skarpe kriterier for hvordan man bliver udvalgt til talentholdene og hvilke mål vil man opnå med de forskellige talenthold.

Skal det f.eks. være styrkelse af bestemte fag, hvor man giver de dygtige elever en ekstra udfordring på det niveau de er, som er højere end deres kammeraters på samme årgang?

Eller skal man satse på at få dem interesseret i noget nyt, som ligger tæt på deres talent kompetencer, men som de ikke kan få i den almindelige undervisning på skolen?

Eller skal man inkludere forskningsmuligheder, innovative projekter mm. i et talenthold?   

Der er mange muligheder for at gribe talenthold på, men man skal være meget skarp på, hvad det egentlig er man vil opnå med talentholdene i Skive kommune, hvad er budgetrammen og ud fra den sætte præcise mål, som meldes klart ud, både til lærerne og eleverne, som man har i sigte at udpege til talentholdene.

Det er ikke ligegyldigt, hvad budgetrammen er. Er den lille, bliver man nødt til at køre det fortsat med seminariets studerende, som gør det bedst muligt, men er det nok?

Bliver den større, kan man overveje at samarbejde med et universitet, private virksomheder mm.

Jeg tror, at det store frafald fra talentholdene simpelthen skyldes, at det bliver for kedeligt at gå på talentholdet og de dygtige elever starter på at kede sig på talentholdet lige så meget, som de keder sig i den almindelige folkeskole.

Så kære politikere – overvej nøje sammen med embedsmændene, hvad er målet / målene med talentholdene i Skive kommune og hvor meget vil I satse på de dygtige elever, som findes i folkeskolerne i Skive kommune.

Jeg synes vi skal investere endnu mere i de dygtige elever og her gå foran som foregangskommune.


Goska Rasmussen
Byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Havnen 16A, Glyngøre, 7870 Roslev
Mail: 
maltomras@gmail.com
Telefon: 29 93 62 32

Læs mere om Goska her