Vi skal stå sammen om at udvikle Skive

28. august 2017

Af Niels Hansen

I Skive er vi gode til at stå sammen om at udvikle diskussioner og skænderier om alt det, vi ikke synes, vi er gode til.

Vi mangler visioner, vi er bagstræberiske og snæversynede.

Vi halter langt efter vores nabobyer, ja hele landet på udvikling af erhverv, turisme, bosætning, handel, arbejdspladser osv.

Det passer naturligvis ikke, så i stedet for at tale vores skønne by og egn ned, bør vi stå sammen om at fortælle de gode historier og stå sammen om at udvikle Skive.

På enkeltsager er jeg enig i, at kikkerten har været på det blinde øje for længe omkring eksempelvis slagterigrunden og den gamle El-værkstedsbygning, men et par enkelte torne i øjet, kan og skal ikke ødelægge billedet af, at Skive Kommune er en af landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Ja faktisk den ottende mest erhvervsvenlige kommune ved kåringen i 2016.

Får vi ved fælles hjælp pillet tornene væk samtidig med, at vi fortsætter udviklingen med at pleje og forbedre erhvervsklimaet for egne virksomheder og iværksættere, men også formår at tiltrække nye med attraktive byggegrunde, lokaler, faciliteter, rådgivning og øvrige konkurrencedygtige vilkår, så er jeg sikker på, at vi kan skabe endnu flere virksomheder, iværksættere og arbejdspladser og blive Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.

Kigger vi på andre områder, så er vi faktisk også gode til at se fremad og udvikle. Her tænker jeg blandt andet på Big Blue Skive 2040, som er et både ambitiøst, visionært og fantastisk projekt, som vi alle bør støtte op om. Kan vi bare få gennemført 10 procent, vil det medføre en kolossal fremtidsudvikling af byen.

I mindre målestok sidder jeg selv med i det nedsatte byudviklingsudvalg sammen med en række personer, der alle brænder for udvikling af Skive. Her er der ikke langt fra tanke til handling, og det er mere end buske og træer, som eksempelvis gruppen bag et løft til Dalgas-området arbejder med.

Udvikling ved at stå sammen ser vi også ude i vores landsbyer, hvor borgere er gode til at føre selv store projekter ud i livet gennem sammenhold og løften i flok. Tag bare skulpturlandsby Selde, Skandinaviens største vandlegeplads i Glyngøre og kunststofbaner i Jebjerg og Nr. Søby for blot at nævne enkelte blandt mange.

På kultur- og oplevelsesområdet er vi også meget større og bedre, end byens og egnens størrelse taler for. Hvor mange andre byer og egne, som vi kan sammenligne os med, har et KCL med over en halv million årlige gæster, et Skive Theater, en Skive Festival, en Sundsøre Festival, en musikskole, der er kendt over hele landet, et kulturhus i Hald og Spøttrup, og en middelalderborg, der er i stand til at arrangere et VM i middelalder kampsport.

For slet ikke at tale de mange muligheder for udvikling af turisme og sportsturisme og udvikling af bosætning på vores naturskønne egn med Limfjorden som centrum.

Vi er mange, der står sammen om at udvikle Skive, men det har vi i mine øjne også brug for, så vi i fællesskab kan udvikle Skive yderligere.

Og skal vi blive endnu bedre og få opfyldt endnu flere visioner, så foreslår jeg, at vi i fællesskab får ansat en spindoktor, der kan være forbindelsesled mellem borger, byråd og politikere på Christiansborg.

På den måde kan vi nemmere fremme den udvikling og de visioner, vi har samtidig med, at vi hele tiden bliver opdateret på de landspolitiske muligheder, der kan smitte af på os lokalt og omvendt.

Niels Hansen
Byrådskandidat for Venstre

Formand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Kontaktinformation:
Adresse: Olgavej 20, 7800 Skive

Mail: post@nh-byg.dk
Telefon: 40 17 20 67

Læs mere om Niels her