Vuggestuetilbud i Skive Nord

9. august 2017

Af Peter Hahn

Der har den forgangne tid verseret en god og saglig debat vedr. vuggestuepladser i den nordlige del af Skive. Denne debat tog sin begyndelse – eller snarere sit comeback – på baggrund af det debatindlæg, som Henrik Martin Wæhrens Winther (HMWW) , formand for bestyrelsen i Daycare Nord, havde indrykket i Skive Folkeblad mandag den 7. august.

I et senere debatindlæg  blev HMWW  fra anden side gjort bekendt med, at det er for tidligt at juble, hvilket formelt  er rigtigt.

Forhistorien er jo, at forældrebestyrelsen ved Daycare Nord i Skive på baggrund af flere egenforanstaltede undersøgelser i nogen tid forud for budetforhandlingerne i 2016 gjorde  Skive Kommunes forvaltning opmærksom på, at der fra en forældreskare  var et stærkt ønske og et dokumenteret behov for vuggestuepladser i Skives nordlige område. Denne henvendelse foranledigede, at Børne- og Familieudvalget besøgte Daycare Nord og talte med ledelse, ansatte og forældrerepræsentanter, der underbyggede deres ønske, ligesom ønsket om vuggestuetilbud i Skive nord fandt vej til både udvalgets følgende dagsordener samt figurerede som en af udvalgets velargumenterede anbefalinger for driftsudvidelser på området.

Som det er flere bekendt, blev etablering af vuggestuepladser i Skive nord  i 2017 ikke en del af det budgetforlig for 2017, som et enigt byråd endeligt godkendte i efteråret 2016. Jeg er bekendt med årsagen til dette udfald, men da et budgetforlig jo netop er en form for økonomisk køreplan for det kommende år, hvor byrådets partier må ”give og tage” for at opnå enighed, vil jeg ikke nærmere redegøre får årsagerne til forligets resultat men blot understrege, at et enigt byråd vedtog budgetforliget.

I budgetforliget var jf. normal praksis medtaget udgifter for de følgende 3 år - benævnt overslagsårene – dvs. 2018, 2019 og 2020. Som en del af budgetforliget blev det besluttet at afsætte kr. 109.000 i hvert af overslagsårene til ”Flytning af vuggestuepladser”, der indiskutabelt omhandlede flytning af vuggestuepladser til Skive nord. I min optik er en sådan beslutning en meget tydelig hensigtserklæring vedr. prioriteringerne i kommende års budget.  Det er helt korrekt, at intet er besluttet vedr. årene 2018, 2019 og 2020, men såfremt der ikke forud for kommende budgetforhandlinger tilgår helt afgørende nye oplysninger vedr. behovet og ønsket for vuggestuepladser i Skive nord, bør beslutningen efter min mening være en formalitet, hvorfor jeg gerne vil sige til HMWW og andre gode forældre, at jeg vurderer, at I ikke behøver tage armene ”helt ned”.

Jeg vil ikke gå ind i diskussionen om for eller imod henholdsvis vuggestue sammenholdt med dagpleje. Jeg vil blot tillade mig at slå fast, at for mig omhandler (også) dette emne borgernes  suveræne frihed til indenfor en af en myndighed udstukket fair og ordentlig ramme selv at vælge – i dette tilfælde pasningstilbud.  Fordi nogle borgere af forskelligartede årsager er nødt til at transportere sine børn over en given afstand til et pasningstilbud, ønsker jeg ikke at udfinde laveste fællesnævner på området.  Jeg mener, det er byrådets fornemmeste opgave at udstikke disse rammer, så gerne alle – subsidiært flest mulige borgere  -  får deres rimelige ønsker og behov opfyldt. 


Peter Hahn 

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her