den vigtige klimakamp må ikke gøre os blinde for virkeligheden

26. oktober 2021

Christian Vad Holm - Skive Folkeblad 25. oktober 2021

KLIMA: Forleden havde Skive Folkeblad en artikel, hvor en lokal borger, med henvisning til at det strider mod klimamålene, klager over, at en landmand har fået lov til at modernisere sine stalde og evt. udvide sin svineproduktion.

Her er mit svar til Else Stokholm fra SF, der, i kommentarsporet på Skive Folkeblad’s Facebookside, argumenterer for, at lokale svineproducenter ikke skal have lov til at udvide deres produktion:

Hver gang en dansk landmand bygger en moderne svinestald, medvirker han til nedbringelse af CO2 på verdensplan.

Danske grise produceret i moderne stalde er nemlig de mest klimaeffektive pr. produceret enhed.

Begrænser vi landmandens mulighed for at udvikle sin produktion, flytter den i sidste ende bare til et andet sted i verden, hvor klima- og miljøaftrykket er større.

Det gør altså intet godt for hverken klimaet eller DK’s samfundsøkonomi.

Verden producerer det, der efterspørges, og der vil sikkert ske en glidende overgang til mere plantebaseret kost med tiden.

Men det kommer til at tage lang tid (overbevis lige kineserne først), og der vil altid være brug for kød og animalsk produktion i det hele taget.

Derfor skal Skive Kommune naturligvis give lov til, at svineproducenter kan udvikle sig og fastholde/skabe arbejdspladser akkurat som andre virksomheder.

Direkte adspurgt svarer Else Stokholm, at hun vil modsætte sig konkrete udvidelser af lokale dyrehold, hvis det betyder øget klimaaftryk.

Det er ikke ligegyldigt, hvilket flertal det kommende byråd får! 


Christian Vad Holm

Byrådsmedlem & Kandidat for Venstre


E-mail: christian@stemholm.nu
Telefon: 3156 5129

Facebook: Christian Vad Holm i Skive Byråd

Hjemmeside: Stemholm.nu


VENSTRE - energi til endnu mere!