Bedre natur i Skive Kommune

3. november 2021

Christian Vad Holm - Skive Folkeblad 03. november 2021 
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre

NATUR I Skive Kommune har vi naturen lige uden for døren. Fjorden, skoven, heden og frisk luft i rigelige mængder. Jeg er vild med den variation, der findes, og de muligheder for friluftsaktiviteter, det giver.

Forhåbentligt kommer der snart gang i et stort vådområdeprojekt i Skive/Karup Ådal. Sammen med nye stisystemer, vil det være med til at gøre den sydlige del af Skive by og Estvad/Rønbjerg endnu mere attraktiv. 

Vi skal sløjfe flere spildevands-overløb og arbejde videre med nye vådområdeprojekter og andre virkemidler. Jeg ønsker at fastholde en stor og stærk  landbrugs-produktion, så derfor skal vi udnytte alle muligheder for at hjælpe fjorden.

En af mine helt store drømme er at få Flyndersø gjort ren igen. Søen er fra naturens hånd en af Danmarks reneste søer, men årtiers forurening betyder desværre, at søen bliver til grøn algesuppe om sommeren. Her er et samarbejde med Holstebro Kommune vigtigt. 

Når vi udstykker nye bolig- og erhvervsområder, skal vi indtænke landskab og natur i planlægningen. Her kan indarbejdes småsøer og kanaler, småskove og afgræsning. En erhvervsgrund eller grønne områder i nye udstykninger behøver ikke være en stor græsplæne - det kan sagtens suppleres med oaser af natur til glæde for øjet og biodiversiteten.

 Vi skal også skubbe på for flere grønne korridorer i det åbne land, og vi skal informere om de gode muligheder for tilskud til skovrejsning. Skov er godt for mange ting; CO2-regnskabet, grundvandet, dyrelivet, skovgæsten og i det hele taget en forskønnelse af vores landskab.

 Forbedring af naturen og adgangen dertil øger livsværdien, øger tilknytningen til området og giver folk lyst til at bosætte sig i Skive Kommune. Der behøver ingen modsætning være mellem vækst/udvikling og en god og alsidig natur, hvis vi blot gør det intelligent og tænker langsigtet.

Mere information om mig - se her... 
Tilbage til læserbreve og debat - se her....

VENSTRE – Energi til endnu mere