Rødding Venstre

13. maj 2020

Ib Fly

Formand
Adresse: Fjordvænget 18, 7860 Spøttrup
Telefon: 20 68 28 71


Mikkel Kjær

Næstformand
Adresse: Frilandsvej 23, 7860 Spøttrup
Telefon: 23 60 05 10


Jens Wind Friis

Kasserer
Telefon: 40 83 14 66


Henny Kusk Mikkelsen

Sekretær

Bjarne Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jørn Kristian Jakobsen

Bestyrelsesmedlem