Ina Nyvang

5. januar 2022

KONTAKT ELLER YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem Venstre


E-mail: inax0014@viborgskoler.dk
Telefon: 2142 5048


Facebook: Se her...


Medlem af følgende udvalg:

  • Børne- og Familie udvalget
  • Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • Bestyrelsesmedlem Skive Gymnasium


om ina

Kontakt- og personlige oplysninger:

Navn:  Ina Nyvang
Bopæl:  Jernbanevej 118, 7870 Højslev

Beskæftigelse: 
Folkeskolelærer. Diplomuddannelser i specialpædagogik og læsevejleder


Slogan. ”Din adgang til muligheder”

Egen beskrivelse- “hvem er du”:

Opvokset i Hobro. 54 år gammel og tilflytter fra Brønderslev til Nr. Søby i 2014. Har 3 voksne børn, Victor 18 år, Sophie 23 år og Christian 26 år og samboende med Preben. Arbejder som lærer i udskolingen på Vestervang Skole i Viborg. Har tidligere undervist på sprogcenter, Ungdomsskolen i Aalborg og i psykiatrien.

I min fritid har sport altid fyldt meget. Både som tilskuer, aktivt udøvende, frivillig og træner. Foreningslivet har betydet og givet mig utrolig meget og jeg ser foreningslivet som unikt og uvurderligt. For alle - uanset alder. Den ”opdragelse og uddannelse” man får i foreningslivet er værdifuld. Og derfor mener jeg , det er vigtigt at bakke op de lokale frivillige initiativer. Og dette gælder foreningslivet i bred forstand. Ikke kun sport.

Børn, unge, pasning og skole har også altid haft min interesse. Og hele tiden med det fokus: HVORDAN KAN VI GØRE DET BEDRE?  Hvordan kan vi bruge vores penge bedst muligt? Så det enkelte barn får de bedste forudsætninger for et godt liv. Med den viden vi har, ved vi, at en god skolegang er den største og vigtigste forudsætning herfor.

Som bosætningskommune skal vi være attraktive. Bl.a. ved at have byggegrunde, høj kvalitet i institutioner og skoler, være erhvervsvenlige ved bl.a hurtig og effektiv afklaring og sparring med kommunen.

For vore ældre borgere vil jeg være med til at sikre gode og trygge forhold med muligheder og frihed til at vælge.  

mærkesager

1. Udstykning af byggegrunde i Nr. Søby og vandkantsboliger ved fjorden i Skive.

Nr. Søby/Højslev området er et attraktivt og efterspurgt område i Skive Kommune mht. boliger og byggegrunde. Derfor er det vigtigt at der er "varer på hylden". Meget gerne med et varieret udbud af boliger til både unge, ældre, børnefamilier og singler. Og ligeledes med variation  af udbuddet af udstykninger og boligformer, der gerne må have deres eget særpræg og prissætning.

Jeg tror på at attraktive "vandkantsboliger" ved fjorden i Skive kan være en værdi og et parameter ift. bosætning af nye borgere i  Skive Kommune. Selvfølgelig med hensyntagen til naturen. Det ses i mange andre kommuner og vil helt sikkert også være et aktiv for Skive Kommune.

2. Et aktivt foreningsliv fra vugge til grav. En Fritid med indhold, engagement og udvikling for den enkelte.

 Jeg vil arbejde for at understøtte de lokale frivillige foreninger og de initiativer og ideer de har.

Idræt styrker den fysiske sundhed , men også den mentale sundhed. Glæden ved bevægelse og fællesskabet er så vigtig. Og jeg vil arbejde for at der skabes gode rammer og vilkår for de udøvende og gode rammer for alle de frivilliges indsats uden unødig bøvl og administration.

Idrætsanlæggene skal være attraktive, tidssvarende og vedligeholdte. Og kan være et godt samlingssted for fællesskaber af enhver art i lokalområderne.

Der er en uvurderlig værdi i foreningslivet, skabt af både af de frivillige ledere og trænere og de aktivt udøvende( fra barn til pensionist). Den dannelse der gives og læres i foreningerne betyder meget. Hvad enten det er på elite- eller motions niveau.

3. Folkeskolen- rammen for læring, udvikling og trivsel.

Forskellighed gør stærk. Det sker når elever lærer af hinandens forskelle og kan bruge dem til egen styrke. Jeg vil understøtte at folkeskolerne i Skive Kommune kan arbejde med forskellige tilgange og have forskellige profiler.  I en decentral skolestruktur. Og med mest mulig indflydelse af de lokalt valgte skolebestyrelser. Den lokale vinkel og det lokale engagement kan føre meget med sig, og jeg ser gerne, at mulighederne for lokale indsatser  og opbakning fra frivillige forældreindsatser gøres smidig.

Udeskole har været i fokus som et element under Coronaen. Det har givet nye muligheder og synsvinkel på læring. Jeg vil gerne arbejde for et generelt løft af skolernes udendørs faciliteter, så udendørsundervisningen bliver nemmere at gennemføre, og dermed sikre flere varierede muligheder for at bringe læring og bevægelse i spil.

Jeg vil gerne arbejde for at afsætte en ugentlig time i 7, 8, og 9 kl. til at give klasselæreren mulighed for at få mere tid til én til én samtaler, hvor eleverne kan vende stort og småt. Og hvor der er tid og tryghed. Dette skal ses som en forebyggelsesindsats ift. det øgede antal børn og unge, der har problemer med trivsel. (angst, stress, spiseforstyrrelser, lavt selvværd og depressioner)

En personlig stemme på Ina Nyvang er en stemme på en der:

  • Er lyttende, engageret og inddragende i det politiske arbejde.
  • Er stor tilhænger af sund fornuft og rettidig omhu
  • Fortsat vil sikre økonomisk stabilitet i kommunen
  • Ønsker erhvervsudvikling og øget bosætning i kommunen
  • Er ”ny pige i klassen” og kan bidrage med nye vinkler på tingene
  • ”Er din adgang til muligheder”

En personlig stemme på mig er også en stemme på Peder Chr. Kirkegaard - som borgmester