Morten Enggaard

4. januar 2022

KONTAKT ELLER YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem Venstre

E-mail: mortenenggaard2@gmail.com
Telefon: 5120 7531

FacebookSe her...


Medlem af følgende udvalg:

 • Kultur- og Fritidsudvalget, Formand
 • Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • Byudviklingsudvalget
 • Børn- og Ungeudvalget


om morten

Mit navn er Morten Enggaard
Jeg er 62 år gammel og bor på Humlevej i Skive.

Jeg har været ansat som politibetjent i over 40 år, hvoraf de 12 har været som landbetjent i Sundsøre. 
Jeg arbejder i dag med børn og unge, og har kontakten til alle kommunens skoler på SSP området.

Jeg er gift med Vibeke og har 4 børn, hvoraf de 2 er vores plejebørn.

Jeg byder ind med 16 års byrådsarbejde i henholdsvis Sundsøre og Skive. I denne periode sidder jeg i:

 • Økonomiudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Børne- og Ungeudvalget 
 • Byudviklingsudvalget

Ved at stemme på mig - vil man stemme for udvikling, trivsel, ordentlighed og samarbejde - samt stemme for at Peder Chr. Kirkegaard fortsat skal være borgmester.

mærkesager

 • Gode forhold for kommunens borgere - fra vugge til grav.
 • Opgradering af vejnettet A34 - fra Herning.
 • Gang- og cykelsti langs kysten.
 • Udstykning af attraktive byggegrunde - hvor der er behov for det.
 • Styrkelse af idræts- og foreningslivet.
 • Fortsat udvikling af Big Blue og GreenLab.
 • Færdiggørelse af Resen Multipark.

kOntakt:

Du er altid velkommen til at kontakte mig på min mailadresse:
mortenenggaard2@gmail.com 
og komme med netop din gode ide - da jeg er helt sikker på at de 27, der bliver valgt til byrådet, ikke alene sidder med de gode ideer for udvikling af vores by og egn.

Læserbreve & debat

Glæde og stolthed - Skive Folkeblad 13. oktober 2021