Nordfjends Venstre

26. april 2022

Er du interesseret i at høre mere om Nordfjends Venstre vælgerforening, kan du kontakte bestyrelsen, som består af: 

Svend Aage Madsen

Formand
Ulkærvej 21, 7840 Højslev
E-mail: madsenx2@hotmail.com
Tlf.: 30 27 67 75

Ejler sønderriss

Østerrisvej 42, Lundø, 7870 Højslev
E-mail: b-e_sønderriis@mail.tele.dk
Tlf.: 20 24 93 20

Henrik Rasmussen

BØstrup

Jakob Koldkur

Ajstrup

Ejvind Olesen

Højslev

Bente dahl Kristensen

medlem
Adresse: Lundøvej 174, 7840 Højslev
E-mail: bentepedal@gmail.com
Telefon: 40 19 75 25

Jens poulsen

Adresse: Lundøvej 48, 7840 Højslev
E-mail: jenspoulsen@fibermail.dk
Telefon: 23 62 06 19

Suppeleanter:

Mette Warnche, Lundø
Ina Nyvang, Nr. Søby