Sallingsund Venstre

30. september 2021

Thorkild Abildgaard

Formand

Telefon: 20261185

Ellen Holmgaard

Næstformand og sekretær
E-mail: ellen.holmgaard@gmail.com
Telefon: 28 90 14 22 eller 97 73 14 22

aRNE lINDGREN
Bestyrelsesmedlem


Jens Jørn Justesen

Bestyrelsesmedlem

Martin Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Inger kristensen

Kasserer, ikke valgt til bestyrelsen