Alice Bro Grønvaldt

5. januar 2022

KONTAKT ELLER YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem Venstre


E-mail: alice.groenvaldt@gmail.com
Telefon: 2876 0972

Facebook: Se her...


Medlem af følgende udvalg:

 • Ungeudvalget (Formand)
 • Børne- og Familieudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Landsbyudvalget


Om alice

Alice Bro Grønvaldt
Vildmosen, Ejstrup 7860 Spøttrup

Beskæftigelse: Landskabsarkitekt

Mærkesager

 • Fokus på fleksible pasningsmuligheder tæt på børnefamilierne. Vi skal have fokus på at optimerer ledelsen, samt styrke både de private og offentlige tilbud, for at få det stærke faglige niveau vi ønsker.

  At vi sikre udvikling i vores landsbyer med byfornyelse, attraktive byggegrunde, samt støtter lokale tiltag.
  Vi skal bibeholde og styrke den decentrale struktur, et stærkt opland er vigtig for Skive som by.

  Skive kommune skal fortsat have fokus på den grønne omstilling, vi skal gå forrest og skabe udvikling. Dette skal vi gøre tæt på og i sammenspil med borgeren og det lokale erhvervsliv. 

HVORFOR STILLER JEG OP?

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg brænder for udviklingen i vores landsbyer, jeg tør tænke nyt og stiller op som borgerens stemme i byrådet. Vi skal fortsat satse på at have en stærk by som Skive, med et endnu stærkere opland.

Jeg vil arbejde for at Skive kommune skal være et endnu bedre sted at bo og bosætte sig. Vi skal have fokus på at få de bedste pasnings- og uddannelsesmuligheder, der er med til at sikre bosætning af unge og børnefamilier i kommunen. Vi skal ture tænke anderledes og nyt. Skive kommune skal fortsat være en kommune med fokus på den grønne omstilling, dette skal vi gøre uden at tabe vores borger og vi skal have erhvervslivet med os. Vi skal sætte mennesket først og sikre os indsatser, der øger den enkelte borgeres frihed til at mestre sit eget liv fra barndom til alderdom.

mIG SOM PERSON

Jeg er bosat på en lille gård uden for Rødding, mellem Rødding og Ramsing, her bor jeg sammen med Rasmus og vores søn Mads på 1 år. Jeg er opvokset i Ramsing og har nydt barndommen i lokalsamfundet. 

Jeg er aktiv i lokalsamfundet, som en del af markedsføringsgruppen og æblefestival gruppen i Rødding, samt været en del af puljesøgningen for fiberbredbåndspuljen til Ramsing, Håsum, Lem og Rødding.  

Lokalsamfundet i Vestsalling har altid haft en stor betydning for mig, vi er rig på natur, kultur og vores foreningsliv. Dette er noget vi som lokalsamfund fortsat skal holde fast i. 

Det er jer som ildsjæle og aktive borger, der er med til at gøre vores kommune attraktiv og som holder liv i vores landsbyer – Jeg vil være en stærk stemme for netop vores lokalsamfund og vores landsbyer.

Her lidt fra Skive Folkeblad om os:

Link til Skive Folkeblad