Hanne Brogaard

5. januar 2022

KONTAKT ELLER YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem Venstre

E-mail: brogaard.hanne@gmail.com
Telefon: 2441 4272

Facebook: Se her...Medlem af følgende udvalg:

 • Erhvervs og arbejdsmarkedsudvalget - Næstformand
 • Ældreudvalget/Seniorudvalget
 • Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • Landsbyudvalget


om hanne

Hanne Brogaard
Breum

Beskæftigelse: Socialpædagog
Arbejder på et bosted på Mors for voksne psykisk og fysisk udviklingshæmmede.

Jeg arbejder nu på et bosted på Mors for voksne udviklingshæmmede. Jeg er socialpædagog, og i gang med at tage den sociale diplomuddannelse indenfor demens.

Jeg er 52 år, har tre børn en datter og to sønner. Jeg bor alene med den yngste søn og vores hund.

Jeg er kreativ får mange ideer og holder meget at fremstille noget. Jeg er et friluftsmenneske holder meget af at færdes i naturen. Jeg har bistader, træner med min hund, er med i støtteforeningen i ØIF og går til gymnastik.

Jeg er et roligt, eftertænksom og glad menneske. Jeg prøver at leve efter devisen at man skal behandle andre mennesker, som man forventer de behandler en selv. Det har været en god dag, når man kan kigge sig selv i spejlet til aften og føle, at man har opført sig ordentligt.

Jeg tror på, at man udvikler sig mest, når man snakker med mennesker, der har en anden mening end en selv. Det ender ofte med, at man bliver enige om, at man er uenige, men ens horisont er blevet udvidet.

Jeg har en stor retfærdighedssans og det er blandt andet det, der vil drive mig i mit forhåbentlig kommende tid i byrådet.

mærkesager:
Jeg vil gerne repræsenteres i byrådet fordi:

 1. Udvikling og investering i lokalområderne

 2. Hurtigere og forenklet sagsbehandling på det sociale område

 3. Implementering af grøn energi med omtanke for natur og mennesker.

 • Jeg vil arbejde for udvikling og investering i oplandet. Herunder færdiggørelse af cykelstien fra Hagens Mølle mod Breum og Thorum, samt etablering af en fjordsti fra Skive til Branden som på sigt skal gå rundt om hele Salling. Ligeledes skal helhedsplanen for Thise-egnen implementeres.
 • Arbejdet på at fremme bosætningen er vigtigt. En decentral styring, hvor skolerne, børnehaverne, ældrecentrene, hallerne og idrætsfaciliteterne bevares, er med til at fremme bosætning. Det vil jeg arbejde for. Ligeledes skal de boformer, der efterspørges være til rådighed samt der skal sættes fokus på vores enestående placering tæt ved skov og strand.
 • I mødet med systemet vil jeg arbejde på, at man mødes af et tværprofessionelt team - for derved at få en nuanceret sagsbehandling. På den måde kan man hurtig identificere, hvad hjælpen skal bunde ud i, få sat en indsats ind så man får en relevant, hurtig og målrettet hjælp. 
 • Jeg vil arbejde for, at det fortsat skal være godt at drive virksomhed i Skive kommune samt arbejde for en hurtig byggesagsbehandling..


Jeg glæder mig til valget. 

Jeg håber, at rigtig mange vil bruge deres indflydelse og stemme den 16. nov.

 Jeg håber I vil stemme på mig og ønsker alle kandidater til byrådet et godt valg.

 

OMSORG, ORDENTLIGHED OG RETTIDIG OMHU

Læserbreve & debat

Cykelstier - Skive Folkeblad 20. oktober 2021