Annette Torp

4. januar 2022

KONTAKT annette ELLER FIND YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem & Kandidat for Venstre

E-mail: torp@energimail.dk
Telefon: 2720 5776

Facebook: Annette Torp

om annette

Navn: Annette Torp
Adresse: Hegnetvej 4, Tøndering, 7870 Roslev

Beskæftigelse: Kørselsassistent v/Umove (tidl. De blå Busser)


mærkesager

  • Decentral struktur – aktiv skole-, fritids- og kulturliv med kvalitet – også lokalt
  • Mere sundhed og værdig ældrepleje – blik for det enkelte menneske
  • Fremme af erhverv og bosætning – mere kvalificeret arbejdskraft til kommunen – nedbringe gruppen af sårbare unge

Hvem er jeg?

Jeg bor på en gård i Tøndering sammen med min mand Valdemar. Sammen har vi 3 voksne drenge, som alle er flyttet ”fra reden” – Den yngste bor i Skive, den mellemste bor i Århus og den ældste bor i Asnæs på Sjælland. På Sjælland har vi tre dejlige børnebørn.

Jeg har altid været meget aktiv i lokalsamfundet. Jeg har på et tidspunkt været håndboldtræner og også prøvet kræfter med at lede hold i gymnastik. Jeg har været formand for vores lokale Tøndering Beboerforening i 14 år og siddet i Menighedsrådet i 16 år. Min interesse for politik startede, da jeg kom med i projekt ”Fremtidsbilleder” i det gamle Sallingsund Kommune. Jeg blev opfordret til at stille op til kommunalvalget i 2009 og har siddet i Skive Byråd i 12 år.

Jeg interesserer mig for den egn jeg bor på og involverer mig, hvis der er behov for mig, og hvis jeg kan være med til at gøre en forskel. Jeg tror på, at kulturen og idrætslivet spiller en stor faktor, når det drejer sig om tilflytning – mere end vi måske aner. Vi skal værne om vore fritidstilbud, men også følge med udviklingen og støtte op om nye former for idræt.

Det er også vigtigt at have gode skoler og børnepasningstilbud, og at de er rimelig tæt på èn i hverdagen. En nylig undersøgelse viser, at Skive kommune ligger øverst på listen over tilfredshed inden for dette område – og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Jeg vil gerne være med til at præge debatten om den nye struktur på Børne- og familie området.

Vi har en god ældrepleje i Skive Kommune – men det kan altid gøres bedre. Jeg brænder faktisk for at ældre ALTID bliver mødt med værdighed, og at vi bestræber os på, at alle får det rigtige tilbud.

I øjeblikket går det rigtig godt for vores erhvervsliv og vi mangler arbejdskraft. Arbejdsløsheden er så langt nede som aldrig før og det er jo rigtig godt. Men vort erhvervsliv efterspørger højt uddannede personer, og det ville være rigtig godt, hvis vi i Skive Kommune kunne tiltrække sådanne tilflyttere til kommunen. Derfor skal kommunen kunne gøre sig ”lækker” med hensyn til gode boliger, gode skoler, gode tilbud til børnepasning, et rigt kultur- og fritidsliv og en god infrastruktur.

Alle disse ting kommer bare ikke af sig selv eller med et knips med fingrene. Der skal arbejdes på alle fronter for at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde og bo.

Udvalg/foreninger jeg er medlem af:

Medlem af udvalg:                     

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for ældre

Landsbyudvalget

Folkeoplysningsudvalget

Medlem af bestyrelser:          

Skive Musikskole

Formand for Museum Salling

Tovholder for:                              

”Kvindeløb i Durup”                                                         

 ”Anlægskoncerten i Durup”

 Formand for Tøndering Beboerforening

Læserbreve & debat:

Temperaturen på kulturen i Skive Kommune - Skive Folkeblad 11. 11.2021