Alfred Brunsgaard

21. august 2022

KONTAKT ELLER YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem for Venstre

Bopæl: Resenvej 12, 7800 Skive

E-mail: alfred@ramsinggaard.dk
Telefon: 21 40 07 78

Facebook: Se her...

Beskæftigelse: Selvstændig


Medlem af følgende udvalg:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for teknik og miljø
 • Ældreudvalget/Seniorudvalget
 • Klimaudvalget


Egen beskrivelse - "Hvem er jeg"

Jeg er 58 år gammel. Gift med Marianne Rosendal Brunsgaard, som er sygeplejerske i Roslev lægeklinik. Sammen har vi 3 voksne børn på henholdsvis 28 år og et hold tvillinger på 24 år.

Jeg er HH student fra Skive Handelsskole i 1983. Er efterfølgende uddannet landmand og har de sidste godt 30 år været selvstændig landmand.

Jeg bruger en del tid på bestyrelsesarbejde som bl.a. formand for forsikringsselskabet NærBrand Forsikring G/S, samt øvrige bestyrelser indenfor alternativ energi. Derudover deltager jeg også aktiv i frivillig arbejde som formand for Odense Otting Idrætsforening samt formand for Oddense Otting Borgerforening. Jeg elsker foreningslivet og det at mødes med unge aktive ildsjæle, som gerne vil gøre en forskel.

Jeg har udover interessen for sport generelt, en stor kærlighed for jagt og fiskeri som jeg bruger en del tid på.

Mine mærkesager som vedr. en stærk foreningsliv, decentral skolestruktur og et styrket erhvervsliv, er som taget ud fra min egen opvækst. Jeg har de sidste 58 år boet tæt på landsbyen Oddense, hvor jeg har nydt godt af alle de muligheder og det nærvær, som det har givet både en selv og ikke mindst ens børn og ægtefælde.

Mit ønske om at komme i Skive Byråd pr. 1. januar 2022, handler primært om, at få lov til at gøre ens indflydelse gældende på områder som ens hjerte brænder for. Jeg har med min livserfaring og glæde ved at samarbejde med andre, nogle kompetencer som jeg tror, vil kunne bidrage med noget positiv i Skive Byråd.

Venlig hilsen

Alfred Brunsgaard


Mærkesager

1.      Styrke vores erhvervsliv i hele kommunen.

  • Styrke mulighederne for at bevare og udvikle vores erhvervsliv.
  • Fundamentet for et velfærdssamfund er et aktivt erhvervsliv, som føler  sig værdsat og velkommen i vores kommune.
  • Vi skal som kommune være indstillet på, at tage kalkulerede risici ved at tage de første skridt i udviklingen af vores kommune.

2.      Et stærkt foreningsliv i vores kommune.

  • Styrke de frivilliges kompetencer og arbejdsbetingelser som frivillig.        
  • Et stærkt foreningsliv er ofte med til, at forebygge og reducere sociale problemer.
  • Et aktivt foreningsliv er med til at forme og udvikle børn og unge.


3.      Bevarer en decentral skolestruktur samt fokuserer på de unges ønsker.

  • Det har stor betydning for hele lokalsamfundet i og omkring vore landsbyer, at der er en decentral skolestruktur.
  • Udbygge vores tilbud om uddannelse til de unge, til glæde for både de unge og vores erhvervsliv og bosætning.
  • Vi skal være gode til at lytte og støtte de unge i deres ønsker og krav om uddannelser i vores område.
  • Vi skal som kommune fortsat bevare en god og sund økonomi, som giver vore borger en tryghed for fremtiden.


Læserbreve:

Er mangel på frivillige kun et problem for vores foreninger? -
Skive Folkeblad 21. oktober 2021