Goska Rasmussen

5. januar 2022

KONTAKT goska ELLER FIND YDERLIGERE INFORMATION HER

Byrådsmedlem Venstre

E-mail: mtom@skivekommune.dk
Telefon: 29 93 62 32

Facebook:  Se her...


Medlem af følgende udvalg:

  • Udvalget for teknik og miljø (Formand)
  • ØkonomiudvalgetOm Goska

Goska Rasmussen
Havnen 16 A, Glyngøre

Leder af Sprogcenter Skive

"Hvem er jeg"

Privat er jeg gift med Leo B. Rasmussen og er mor til 2 børn.
Jeg kan godt lide at rejse, læse biografier og ser opera og ballet.

Jeg har altid været interesseret i politik, men for 4 år siden stillede jeg op til byrådsvalg for første gang.
Jeg fik rigtig godt valg (517 stemmer) og blev formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg.
Jeg arbejdede for at få Innovation Skive op at stå, får Business Skive til at flytte til "Elværket" og skabe et unikt iværksætter- og innovationsmiljø til gavn for vores virksomheder, studerende og kommunen. Vækststrategi for hele egnen blev startet i udvalget og der blev tilført ressourcer i budgettet 2022 for at den kan realiseres.

I juni 2021 fik jeg et nyt lederjob på Sprogcenter Skive og var nødt til at forlade EAU (Sprogskolen ligger under Arbejdsmarkedsforvaltning) og i stedet for kom jeg ind i Økonomiudvalget og blev gruppeformand for Venstre byrådsgruppe.

Jeg er også medlem af Social- Sundhed og Forebyggelsesudvalg, hvor efter min mening er den vigtigste opgave at bevare den gode service overfor vores borgere og gerne forbedre den som f.eks. BPA-ordning.

 Jeg bruger mange timer om ugen på det politiske arbejde, fordi jeg vil gerne være med til at udvikle vores kommune.
Jeg vil fortsat arbejde for at få flere unge mennesker i uddannelse (gerne erhvervsuddannelser) eller job.
Jeg vil gerne give vores virksomheder gode rammevilkår for vækst, for så skaber de flere spændende jobs, som folk vil flytte efter og forhåbentlig bosætte sig i kommunen.
Det er også vigtigt for mig, at de ældre og udsatte får en værdig behandling og at vi har frit valg i vores kommune.
Den grønne omstilling og digitalisering bliver afgørende for hvordan vores kommune klarer sig i fremtiden. Vi skal gå foran med digitalisering af en lang række kommunale opgaver som f.eks. intelligent afhentning af affald.
I det hele taget alt det vi tilfører i kommunen skal give mere værdi for vores borgere.
Ofte ser jeg anderledes på tingene som kvinde og kommer med løsningsforslag, som andre bakker op om. Og det giver mig lyst til at fortsætte med det politiske arbejde.
Det er også vigtigt for mig, at der er et godt samarbejde mellem de forskellige partier i byrådet og at der er en god tone i debatter.

mærkesager

1.    Kvalificeret arbejdskraft 

Med den laveste arbejdsløshed i hele Danmark er vi nødt til at gøre indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft både til vores virksomheder og til omsorg og pleje sektoren (de varme hænder). Dette skabes ved at få alle i arbejde og bl.a. ved at gøre os attraktive overfor udenlandsk arbejdskraft og ved at gøre en større indsats for at få flere indvandrerkvinder i arbejde.

 2.    Decentral struktur og synlig ledelse 

Borgerne skal mærke nærhed, værdig behandling og kompetence tæt på. En ledelse, som kan træffe beslutninger decentralt og ledelse, som er synlig. Vi skal skære ned på bureaukratisk dokumentation der, hvor det er muligt og hvor det giver mening.
Vi skal værne om den decentrale struktur ift. skoler, daginstitutioner, plejehjem mm. Bestyrelser skal involveres mere i beslutninger på de enkelte institutioner og der hvor man ikke har en bestyrelse, skal sådan en etableres.

 3.    Attraktive byggegrunde, boformer og attraktivt studiemiljø

 Vi skal lytte til borgere og udstykke attraktive byggegrunde, som kan være med til at øge bosætning i kommunen. Vi skal være bedre til at arbejde med forskellige boformer, så der er flere "varer" at vælge imellem. Med Danmarks Tekniske Universitet på GreenLab, High Voltage Uddannelse på Skive College, Iværksætter- og Innovations Hus i Elværket har vi brug for at skabe mere attraktivt studiemiljø for vores studerende og for alle dem, som kommer til Skive i praktik eller for at forske.

I samarbejde med private entreprenører skal vi sørge for at der bliver bygget studieboliger på Elværks kvarteret eller Slagterigrunden.

 4.    Grøn omstilling og digitalisering

 Vi skal opstille min. 50 ladestandere til elbiler i kommunen de næste 2-3 år.
Det er vigtigt, at kommunen vælger udbud og indkøb med krav til bæredygtighed.
En god digital infrastruktur er afgørende for at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder til kommunen.
Vi skal gå foran med digitalisering af lang række kommunale opgaver som. f.eks. intelligent afhentning af affald.

Læserbreve & Debat:

Frit valg på Venstres opstillingsliste - Skive Folkeblad 15. november 2021

Selvfølgelig skal vi holde snuden i sporet med Peder Christian Kirkegaard ved roret - Skive Folkeblad 13. november 2021

Vi skal have endnu flere på erhvervsuddannelser -
Skive Folkeblad 11. november 2021

Tak til Salling Hjemmepleje - Skive Folkeblad 10. november 2021

Decentral Plejehjemsstruktur - Skive Folkeblad 08. november 2021

Udstykninger og udvikling er hinandens forudsætninger -
Skive Folkeblad 03. november 2021

Slagterigrunden - Skive Folkeblad 29. oktober 2021