Biodiversitet, rewilding - hvor er vi på vej hen?

22. oktober 2021

Skive Folkeblad - 21. juni 2021

I det tidlige forår var min kone og jeg på Helgenæs og inde i en indhegning, som tydeligvis ikke havde fået gødning og hvor græsset fuldstændig var gnavet ned. Vi var mildest talt målløse over hvad vi så, da vi kom tæt på. Marken var et flor af forskellige blomster 5-6-7 cm høje. Blomster vi aldrig havde set før. Jo, den lille kodriver kunne vi genkende, men ellers ingen. Tænk sig – frøene har bare lagt i jorden – måske i generationer – og ventet på de rette vækstbetingelser. Det var en øjenåbner af de helt store. Jo, mirakler kan ske i naturen, når det rigtige gøres.

Men hvad er det rigtige? I dette tilfælde har der været heste eller kreaturer, der er drevet over sultegrænsen, ellers kan man ikke få marken afgnavet, og det vil nok have medført døde dyr. Er det den rigtige pris at betale?

En landmand, som sulter dyrere på samme måde vil få en kæmpe bøde eller ryge direkte i fængsel. Nu har den siddende regering så for nyligt suspenderet Dyreværnsloven på Statens arealer for at undgå bøvl.

 For nogle dage siden var der et læserbrev med en opfordring til at vi skulle undlade at slå græsset langs vejene for øge biodiversiteten. Dertil et flot billede af en grøftekant i fuldt flor. Ja hvem kan være så ond at fjerne det? Jeg ved dog så meget, at om 2 måneder vil den samme grøftekant være vissengrøn, men nok stadig indeholde frø til fuglene lidt endnu.

Tænker man sig, at det fremover bliver et mantra, at al græs i DK ikke skal slås, så kan jeg hurtigt regne ud, at harer hører fortiden til.

 Et eksempel fra i vinters. Jeg tror, at det var i Nordsjælland, at Naturstyrelsen havde bevilget kr. 10 mil til forsøg med at sprænge toppene af gamle asketræer for at illudere stormfald. Rådnende træer vil ganske sikkert medføre flere insekter og biller. Herudover må naturligt stormfald ikke fjernes. Skal vi så ikke have produktionsskove mere? En hel verden sukker efter naturlige produkter. 

 Jeg husker ikke lige om det er Enhedslisten eller Danmarks Naturfredningsforening, som har foreslået at tage 500.000 ha markjord ud af landbrugsdrift for at øge biodiversiteten. Dertil med en kommentar om, at det skal være det dårligste jord. OK, når der lige ses bort fra, at tallet er rigeligt højt, og at der ikke bliver talt om erstatninger. Ja, så har jeg en slags sympati, lige indtil jeg læser at en professor udtaler at drænene selvfølgelig skal fjernes, og at områderne så bliver utilgængelige vådområder. Min erfaring fra min lille sø er, at hvis jeg ikke et par gange årligt skærer tagrørene så vil der kun gå 3-4 år, og søen vil være væk. Jeg tvivler på at nogen er interesseret i at bo i en rørskov, og var der nogen som sagde myggeplage.      

 Jeg er bestemt ikke klimabenægter og jeg er for at øget biodiversitet, selvfølgelig. Men jeg synes bare at sund fornuft er en mangelvare. Vi skal have denne biodiversitetssnak ned på jorden, hvor vi alle kan være med. Der skal gives plads til alt – hjemmehørende - fra mindste insekt til kronvildt, fra mindste blomst til største egetræ. Men det er også en sårbar balance ,og det er vel ikke vi mennesker, der skal leve i reservater og holdes væk fra naturen.Evan Holst

Kandidat til Skive Byråd (V)

Dalgårdsvej 15
7800 Skive