Cykelstier

21. oktober 2021

Hanne Brogaard - Skive Folkeblad 20. oktober 2021

CYKLISTER: Asfaltrenden langs Hagens Mølle bakke er meget udskældt, og gør bestemt ikke noget godt for trafiksikkerheden. Den bliver fjernet, så ikke mere snak om den.

Cykelstien fra Skive mod Fur slutter et meget farligt sted, lige inden Hagensmølle bakke begynder. Jeg vil arbejde for, at cykelstien bliver forlænget til Thorum. I første omgang, skal den forlænges til Grønning.

Når cykelstien kommer til Grønning, så kan man cykle fra Skive til Grønning uden at skulle cykle på kørebanen. Derfra kan man via cykelruten cykle til Lyby strand og videre til Astrup Vig.

Jeg vil arbejde for, at der i de kommende budgetter afsættes penge til at føre cykelstien videre først mod Grønning og dernæst mod Thorum til Selde.. Det skal den fordi strækningen op ad Rustedmølle bakke, er lige så farlig for cyklister som strækningen op ad Hagens Mølle.

Ydermere vil jeg arbejde for, at cykelstien får fat i den cykelsti, der skal laves fra Thise mod Sundsøre.

Hvis cykelstien fra Skive bliver forbundet med den til Sundsøre samt kommer til at gå helt til Branden, så vil det ikke kun gavne trafiksikkerheden. Det vil også kunne tiltrække cykelturister, som derved kunne gøre ophold på vores bed and breakfast i Breum, eller overnatte i hytter hos brænderiet.

Miljøet og vores sundhed ville det også gavne, idet der kunne være flere, der ville vælge at cykle på arbejde, eller i skole hvis det blev gjort mere trafiksikkert. Så derfor stem personligt og lokalt til byrådsvalget den 16/11.Hanne Brogaard

Kandidat for Venstre


E-mail: brogaard.hanne@gmail.com
Telefon: 2441 4272
Facebook: (7) Hanne Brogaard | Facebook