En evig kamp for vækst og udvikling

28. oktober 2021

Christian Vad Holm – Skive Folkeblad 27. oktober 2021 
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre


TRAFIK: Vi skal have vækst og udvikling på Skive-egnen! Og på grund af vores placering på landkortet, skal vi gøre en ekstra indsats for at få virksomheder til at lægge deres investeringer her. På de store linjer skal vi kæmpe en fortsat kamp for at få udvidet Rute 34 hurtigere og sikre, at den nye Hærvejsmotorvej kommer til at gå vest om Viborg. Det har enorm betydning for den fremtidige vækst og for muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Vi skal være helt i front på sagsbehandling, smidighed, service og dialog med virksomheder og idémagere. Med Venstre ved roret fremstår Skive i dag som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det skal vi holde fast i og gøre endnu bedre. Virksomhederne må aldrig blive mødt med et »nej«, men altid med et »ja« eller et »ja, men«. 

Der er gjort mange gode tiltag i indeværende byrådsperiode, men vi skal fortsat fremme og udvikle en iværksætterkultur i Skive. Det starter allerede i Folkeskolen, hvor vi må forsøge at få mere fokus på at udvikle kreative og idérige børn.

 Vi må ikke lægge for mange bånd på os selv og risikovillige investorer. Selvfølgelig kan man ikke bare bygge hvad som helst hvor som helst, men der må ikke gå sognerådspolitik i det. Der skal vi simpelthen være bedre til at turde tænke stort, og vi skal huske, at politikere ikke nødvendigvis skal styre udviklingen men i stedet sørge for at skabe de bedste rammer for den. Med en stemme på mig og Venstre sikres den fortsatte liberale tilgang til tingene.

 Skive Kommune lider stadig under at have et ret dårligt image. Det går dog den rigtige vej, og det tager mange år at ændre et image. I den fortælling mener jeg, at vi har brug for et nyt kommunalt logo.

Mere information om mig- se her:

VENSTRE - Energi til endnu mere