Hagens Mølle Bakke

22. oktober 2021

"Hagens Mølle Bakke" er blevet endnu farligere

Evan Holst - Skive Folkeblad - 06. oktober 2021


At strækningen fra Hagens Mølle til Grønning er farlig for cyklister og andre tohjulede har været kendt længe og at strækningen op af Hagens Mølle Bakke er decideret livsfarlig er også kendt.

 Cykelsti på strækningen har været ventet - længe.

Hvad sker der så nu? Vejen er netop blevet sikret med en kant mod at kraftig regn skyller sand og sten ud på vejen.

Jeg har ved selvsyn konstateret at kanten virker, men har ingen tænkt på cyklisterne? Nu er vejen om muligt blevet endnu farligere. Tidligere kunne man da i det mindste som cyklist lade sig køre i grøften. Prøver man det i dag så er der overordentlig stor risiko for at man havner ude på vejen i stedet for.

 Jeg garanterer, såfremt jeg bliver valgt til Byrådet, så vil jeg gøre alt, hvad der er muligt for at vi får en cykelsti på strækningen - nu. Selve kanten er en ommer indtil da.

 PS. Hvis noget nu skulle side og tænke – hvorfor skal der være en cykelsti netop der. Så er svaret, at der er cykelsti fra Skive til Hagens Mølle, dernæst 3-4 km uden og så starter den igen i Grønning for at fortsætte nordpå.


EVAN HOLST

KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD (V)

DALGÅRDSVEJ 15
7800 SKIVE

LÆS MERE PÅ WWW.EVANHOLST.DK

Tilbage